EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban


A kiemelt projekt megvalósítója:
Oktatási Hivatal

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017.06.01 – 2020. 01. 31.

Támogatás összege: 1 689 669 561 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célkitűzései:

A kiemelt projekt átfogó célja a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató (a lemorzsolódást megakadályozó) rendszereket ágazati szinten támogató, illetve azok mérését lehetővé tevő rendszer- vagy rendszerelem-fejlesztések megvalósítása. A projekt specifikus célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának központi, rendszerszintű támogatása.

Részcélok:

 • Országos központi ágazati felsőoktatási kompetenciamérés megvalósítása
 • Ágazati rendszer biztosítása a felsőoktatási hallgatók szociális dimenziójának nyomonkövetése céljából
 • A központi pályakövetési rendszerben a bemeneti oldal, az elhelyezkedési és fizetési, illetve a továbbtanulási jellemzők életútszerű feldolgozásának lehetővé tétele
 • Hallgatóiéletút-elemzések megvalósítása, lemorzsolódási vizsgálatok végzésének támogatása, az ezekhez szükséges adatbázis-fejlesztések a Felsőoktatási Információs Rendszerben
 • Tartalomfejlesztés és tartalmakhoz való hozzáférés bővítése a központi tartalomszolgáltatatást biztosító Digitális Tankönyvtár esetében

A felsőoktatási kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok:

 • A kompetenciamérés szakmai előkészítése, konceptualizálás és operacionalizálás
 • Pilot szakasz
 • Hallgatói visszajelzés biztosítása, felsőoktatási végzést támogató programelem megvalósítása
 • Kutatói utánpótlás biztosítása a kompetenciamérés területén

A szociális dimenzió nyomonkövetésével kapcsolatos feladatok:

 • Családi háttérindex adatintegráció megvalósítása
 • A kompetenciamérést előkészítő adatintegrációs elemzés keretében létrejött adatbázison a felsőoktatási életút és a gyermekkori szociális helyzet közötti összefüggések elemzése

A pályakövetés továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok:

 • A DPR kutatási koncepció továbbfejlesztése FIR alapú kutatással, felsőoktatási pályakövetési adatintegrációs eljárás keretében
 • A DPR keretében megvalósuló mérési eredmények intézményi szintű felhasználásának támogatása
 • A DPR keretében megvalósuló mérési eredmények disszeminálása
 • Kutatói utánpótlás biztosítása a diplomás pályakövetés területén


FIR-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok:

 • A projekt keretében vállalt kompetenciamérési és DPR fejlesztések eredményeként létrejövő adatok tárolása és kezelése
 • A lemorzsolódás okainak vizsgálata, nyomonkövetése, elemzése és publikálása
 • A rendelkezésre álló adatvagyonra építhető további elemzéseket támogató fejlesztések, FIR rendszer adatainak bővítése elemzésekkel, vizsgálatokkal
 • Az intézményi jogutódlások leképezésének kifejlesztése


A Digitális Tankönyvtár tartalomfejlesztési feladatai:

 • A www.tankonyvtar.hu funkcionalitásának fejlesztése
 • Hiánypótló szakkönyvek közzététele a www.tankonyvtar.hu portálon
 • A felsőoktatási szférában keletkezett tananyagok közzététele (Az EFOP-3.4.3 és az EFOP-3.5.2 projektek keretében keletkezett tananyagok, szakanyagok közzététele a Digitális Tankönyvtáron)

Hírek >>

Előadások >>

Eredmények >>