Kezdetét vette az EFOP-3.4.5 kiemelt uniós projekt

Január 18-án, az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon tartották meg a „Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban" (EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001) kiemelt projekt nyitórendezvényét, amelyen 30 fővárosi és vidéki felsőoktatási intézmény képviseletében több mint 200-an vettek részt.

Az Oktatási Hivatal (OH) kiemelt projektje 2017. június 1. és 2019. szeptember 30. között valósul meg, és keretében az alábbi programokra, illetve fejlesztésekre kerül sor: a felsőoktatási kompetenciamérés előkészítése; a hallgatók szociális helyzetének bevezető elemzése; a diplomás pályakövetési rendszer továbbfejlesztése; hallgatói életút- és lemorzsolódás-vizsgálatokhoz kapcsolódó adatbázis-fejlesztések a Felsőoktatási Információs Rendszerben; a Digitális Tankönyvtár megújítása.A projekt nyitóeseménye dr. Gloviczki Zoltán, az OH elnöke és dr. Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára köszöntőjével kezdődött. Majd dr. Hauser Zoltán, a projekt szakmai vezetője ismertette a program fő célját: a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató (lemorzsolódást megakadályozó) rendszerek, valamint az ágazati szintű kompetenciamérés bevezetését lehetővé tevő fejlesztések megvalósítása.

Ezt követően Rábai Cecília a Digitális Tankönyvtár (DTK) pillérvezetője a tankonyvtar.hu céljairól, erősségeiről, jelenlegi állományáról és fejlesztési irányairól tartott beszámolót. A DTK céljai között szerepel a felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés szélesítése a tartalomszolgáltatás területén.

A hallgatók szociális helyzetének elemzése kapcsán dr. Vanó Renáta, a Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály vezetője ismertette a szociális dimenzió nyomon követésének folyamatait, valamint az összefüggések feltárásához szükséges kutatások módszereit és elemzési szempontjait.

A szünetet követően dr. Girasek Edmond, a Felsőoktatási Elemzési Főosztály kutató szakértője a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) megújításáról adott átfogó képet. Előadásában kitért a rendszer hátterére, felépítésére, majd a DPR új módszertanának bemutatására is.
Dr. Stéger Csilla, felsőoktatási elnökhelyettes a felsőoktatási kompetenciamérés bevezetésének feltételeiről számolt be. Előadásában kiemelte: a projekt kiváló lehetőség arra, hogy egy rendszerszintű fejlesztőeszköz jöjjön létre.

Demcsákné dr. Ódor Zsuzsanna a Felsőoktatási Információs Osztály vezetője bemutatta a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) fejlesztését, és ismertette, hogy a FIR-ben szereplő adatokat hogyan dolgozzák fel, és hogyan válik lehetővé a jogutódlás kezelése, a hallgató sikeresség, illetve lemorzsolódás, valamint a tanulmányi előrehaladás és a nyelvi követelmények teljesülésének elemzése.

A rendezvény zárásaként a DTK workshopjának keretében az EFOP-3.4.3 és 3.5.2 projektek megvalósítói és a kiemelt projekt szakmai vezetői konzultáltak a programokban keletkezett tananyagok közzétételéről.

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop345