EUROSTUDENT nemzetközi kutatás: interaktívan elemezhetők a hazai adatok

A diplomantul.hu portálon elérhetővé váltak az EUROSTUDENT nemzetközi kutatás VI. hullámának magyar adatai.

Az EUROSTUDENT kutatási modul alapja a felsőoktatási hallgatók körében végzett nemzetközi kérdőíves kutatás magyarországi adatfelvétele, amely a nemzetközi módszertani előírások alapján valósult meg. A kutatás célja a felsőoktatásban tanulók szociális helyzetének, képzési jellemzőinek, lakhatási, időfelhasználási, munkavállalási sajátosságainak feltárása. Az adatfelvétel online kérdőíves módszerrel történt.

Az interaktív online elemzőfelület EUROSTUDENT-modulja a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóinak felsőoktatási intézményükről és képzésükről alkotott véleményét, munkaerőpiaci várakozását és nemzetközi tanulmányi mobilitási tapasztalatait teszi megismerhetővé. A felületen elsőként az EUROSTUDENT VI (2016 tavaszi) magyarországi adatait tettük közzé.

A modul adatait interaktívan bemutató online felület a https://www.diplomantul.hu/eurostudent-kutatas linken érhető el.

Elkészült a diplomantul.hu felület angol nyelvű verziója is, amelyen valamennyi kutatási modul eredményei angol nyelven is interaktívan kereshetők. A felület angol verziója nem csupán a magyar oldal fordításai, hanem annak nemzetközi sztenderdekhez igazított változata (legyen szó a munkakörök ISCO- vagy a gazdasági ágazatok NACE-megfeleltetéséről).

Nyomtatás