DIMOP Plusz-4.1.1- 23-2023-00001
Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés hátránykompenzációs képességének erősítése, mikrotanúsítványok nyilvántartásának bevezetése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása érdekében

 

Projekt státusza: támogatási szerződés megkötése folyamatban

Konzorciumi tagok:

 • Konzorciumvezető: Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
 • Konzorcium tagjai:
  • Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.,
  • Klebelsberg Központ,
  • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
  • Oktatási Hivatal

A projekt megvalósítása tervezetten: 2024.01.01-2026.06.30.
A megvalósítás tervezett költsége: 2 493 000 000 Ft, ebből OH: 625 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:

Az ágazatokon átívelő oktatási nyilvántartások egységes szolgáltatási képessége fejlesztésének megalapozása (kiemelten a jelenlegi Kréta, KIR, FIR, SZIR, FAR rendszerek adattartalma és szolgáltatásai tekintetében) többek között a tanulmányi életút követhetőségének, a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő, a tanulást közvetlenül vagy közvetetten támogató szolgáltatások biztosítása érdekében.
A projekt keretében a jelenlegi oktatási nyilvántartási szabályozási és adatnyilvántartási környezet felmérése, elemzése és ez alapján a szükséges fejlesztések meghatározása eredményeként rendelkezésre fog állni a magasabb szintű szolgáltatási képességet biztosítani képes, egységes oktatási nyilvántartási struktúra és az annak működését biztosító jogszabályi környezet, koncepciója, az ágazatokon átívelő oktatási nyilvántartások egységes rendszerének terve, a fejlesztés módszertana, valamint a fejlesztéshez szükséges erőforrások meghatározása.
A projekt keretében kidolgozásra kerülnek a hátránykompenzációt segítő, a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő, a tanulást közvetlenül vagy közvetetten támogató szolgáltatási rendszer tervei, valamint előkészítésre kerül a beruházások eredményeként keletkező adatvagyon kutathatóságát biztosító rendszer megvalósítása.
Továbbá felmérésre kerül a fejlesztési eredmények más tagállamokban történő felhasználhatóságának lehetősége nemzetközi együttműködések keretében.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

 • A jelenlegi oktatási nyilvántartási környezet feltérképezésében való részvétel és szakértői közreműködés biztosítása
 • Az egységes oktatási nyilvántartási rendszerrel szemben támasztott követelmények meghatározásában való szakértői közreműködés
 • A megvalósítandó oktatási nyilvántartási rendszer jogszerű működésének és kutathatóságának előkészítésében való szakértői közreműködés
 • Nemzetközi együttműködések kialakításában való szakértői közreműködés
Nyomtatás

CÍMKÉK

dimop411