Kérelemminták az állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézéshez

A magyar állami ösztöndíj igénybevételével kapcsolatos kérelmek postai úton, aláírással ellátva nyújthatók be az Oktatási Hivatalhoz.

A lenti kérelemminták nem kötelező formanyomtatványok, az ügyfelek saját szövegezéssel, kézírással vagy nyomtatott formában is benyújthatják kérelmeiket.

Postacímek:

  • Oktatási Hivatal, 1363 Budapest 502., Pf. 19.

Kérelemminták

  • Mentesítési kérelem a magyar állami (rész)ösztöndíj igénybevételéhez kapcsolódóan az oklevélszerzési kötelezettség alóli mentesség megállapításához (pdf)
  • Mentesítési kérelem a magyar állami (rész)ösztöndíjhoz kapcsolódó hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség alóli mentesség megállapításához (pdf)
  • Illetékmentességi kérelem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 159. §-a alapján (pdf)
  • Meghatalmazás közigazgatási hatósági ügyben (pdf)
  • Kérelem végrehajtási eljárás alatt lévőknek a hazai munkaviszony utólagos beszámítására (pdf)
Nyomtatás