Hirdetmények

Az Oktatási Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztályának hirdetményei.


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon az Oktatási Hivatal által a magyar. állami ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatosan meghozott, azonban a lenti okokra tekintettel meghiúsult kézbesítésű döntésekről szóló hirdetmények tekinthetőek meg.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdéseszerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha

a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,

b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy

c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

    A hirdetmény tárgyát képező döntést Ügyfél vagy meghatalmazottja az Oktatási Hivatal Maros utcai ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros u. 19-21.) ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig: 08:00-16:30, pénteken: 08:00-14:00) veheti át.

A Ket. 78. § (10) bekezdése szerint a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. Ezt követően az Oktatási Hivatal a hirdetményt a honlapról eltávolítja.

Nyomtatás