Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal
következő oldal »

VIII. Egyéb, fontos kérdésem van...

1. Átjelentkezés – tudnivalók

Intézményen belüli vagy intézmények közti átjelentkezés, átvétel esetén fontos tudni, hogy az „új" képzés képzési idejének másfélszeresébe beleszámít a korábbi képzésen felhasznált félévek száma is! Ennek főleg akkor van jelentősége, ha egy hallgató egy hosszabb képzésről (pl. 6 féléves alapképzés) megy át egy rövidebb képzésre (4 féléves felsőoktatási szakképzés).

2. Passzív félévek

A támogatási idő és a magyar állami ösztöndíj számítása eltérhet egymástól. Főszabályként a passzív félévek nem számítanak a képzési idő másfélszeresébe, és a magyar állami ösztöndíj szempontjából sem számítanak igénybe vett félévnek. Ha egy hallgató bejelentkezik/beiratkozik az adott félévre, akkor az őszi félévben október 15-ig, a tavaszi szemeszterben március 15-ig van lehetősége passziválásra, ellenkező esetben a magyar állami ösztöndíj szempontjából igénybe vettnek fog számítani a félév. A támogatási időbe beleszámít, ha a hallgató bejelentkezett/beiratkozott az adott félévre. Rendkívüli passziválás esetén sem a támogatási időbe nem számít, sem a magyar állami ösztöndíj szempontjából nem számít igénybe vett félévnek.

3. Fellebbezés

Fellebbezés akkor nyújtandó be, ha az iratban *hibás adat szerepel, vagy jogsértő a tartalma.

A kézhezvételt követő 15 napon belül nyújtható be az Oktatási Hivatalhoz mint elsőfokú hatósághoz, de az emberi erőforrások miniszteréhez kell címezni, és a minisztérium végzi a fellebbezés elbírálását.

*Az Oktatási Hivatal a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) az intézmény (egyetem, főiskola) által rögzített adatok alapján jár el, ezért bizonyos adathibák javítását az intézmény Tanulmányi Osztályán kell kezdeményezni.

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »