Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal
következő oldal »

VI. Munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések...

Hazai munkaviszonynak a biztosítotti jogviszony számít (a diákmunka nem ilyen!), melyet a Tb. törvény 5. §-a szabályoz (a diákmunka nem biztosítotti jogviszony!).

A munkaviszony tényét az Oktatási Hivatal társszervek közreműködésével (NAV, OEP, ONYF) vizsgálja, vagyis azt külön nem szükséges igazolni (kivéve a Magyarországon önkéntes katonai szolgálatot teljesítők és a kedvezménytörvény hatálya alatt származási országukban munkaviszonyban állók esetén).

A teljesítésről a Hivatal a tárgyévet követő évben munkavállalási egyenlegközlő határozatban értesíti a hallgatót.

Sikeres oklevélszerzés esetén 20 éven belül kell az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamú (ahol is 150 nappal számolunk egy félévet) hazai munkaviszonyt fenntartani.

Visszafizetési kötelezettség kiváltása esetén (ha megszűnt a képzés, vagy határidőre nem történt meg az oklevélszerzés) az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamú hazai munkaviszonyt kell fenntartani. A teljesítésre előbbi időtartam + 365 nap áll rendelkezésre. Ilyenkor is 150 nappal számolunk egy félévet. Arra is lehetőség van, hogy – amennyiben aktív hallgatói vagy tanulói jogviszonya van – a tanulmány folytatásának idejére kérje a hazai munkaviszonnyal való teljesítés felfüggesztését. Továbbá a teljesítés kezdeti dátumát is megjelölheti a kérelmen: mely vagy a visszafizetési kötelezettséget keletkeztető hallgatói jogviszony megszűnése, vagy a mentesítési döntés jogerőre emelkedése lehet.

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »