Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal
következő oldal »

V. Oklevélszerzési határidő – fontosabb tudnivalók és lehetőségek...

Az állami ösztöndíjas hallgatóknak a képzési és kimeneti követelmények szerinti képzési idő másfélszerese alatt kell oklevelet szerezniük, melybe nem számítanak bele a passzív félévek.

Az oklevélszerzés határideje (attól függően, hogy tavaszi vagy őszi szemeszterre esik) március 31., illetve augusztus 31. lehet. Amennyiben határidőig nem történik meg az oklevélszerzés, visszafizetési kötelezettség keletkezik (amely alól mentesítés kérhető).

Az oklevélszerzési határidő felfüggeszthető maximum 2 évre, a lejáratot megelőző 1 éven belül benyújtott kérelemmel:

  • 1. felnőttképzésben folytatott nyelvi tanulmányokra tekintettel (mellékelni kell a felnőttképzési szerződés másolatát). A törvény nem szabályozza a nyelvi képzés időtartamát, nincsenek nyelvi megkötések, sem egyéb, ehhez kapcsolódó megkötés, azonban csak azok a nyelvi képzések fogadhatók el, melyek felnőttképzésnek minősülnek. Ezzel kapcsolatos további fontos információkat a Részletes válaszokban talál.
  • 2. külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra tekintettel. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi hallgatói jogviszony igazolását és annak fordítását. (Az egyes ösztöndíj programokról – pl. Erasmus – azt szükséges tudni, hogy csak azok elfogadhatók, melyek tényleges külföldi hallgatói jogviszonyt eredményeznek.)

Lehetőség van az oklevélszerzés alóli mentesség kérelmezésére is, ha a hallgató az oklevelét tartós betegség, baleset vagy szülés miatt nem képes megszerezni, illetve amennyiben a hallgató három gyermeket szült.

Fontos: A határidő elmulasztása, és visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén tanulmányi szempontból továbbra is megszerezhető az oklevél (ezzel kapcsolatban további információkat a felsőoktatási intézmény tud adni).

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »