Tájékoztató a magyar állami ösztöndíj kapcsán fizetendő eljárási illetékről

A felsőoktatási képzésre történő beiratkozáskor a hallgató nyilatkozik arról, hogy vállalja a magyar állami ösztöndíj-konstrukció feltételeit, nevezetesen, hogy a jogszabály által meghatározott irányadó határidőn belül oklevelet szerez (oklevélszerzési kötelezettség), illetve az oklevélszerzést követően hazai munkaviszonyt tart fenn (munkavállalási kötelezettség).

Bizonyos – a jogszabályban foglalt – feltételek fennállása esetén lehetőség van arra, hogy a hallgató a vállalt kötelezettségek teljesítése alól mentesítést kérjen, továbbá a nem teljesítés vagy teljesítésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén keletkező visszatérítési kötelezettséget részletfizetéssel vagy a hazai munkaviszonyban töltött időtartam beszámításával egyenlítse ki.

A (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató a részletfizetésre, mentesítésre és hazai munkaviszony beszámítására vonatkozó igényét az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelemben érvényesítheti, illetve amennyiben a hatósági döntésben foglaltakat kifogásolja, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezésre és kérelemre induló hatósági ügyintézés illetékköteles, az eljárási illeték mértéke határozatra történő fellebbezés esetén 5.000 Ft, végzésre történő fellebbezés esetén 3.000 Ft. A fellebbezési illeték befizetése átutalással fizethető meg vagy illetékbélyeg formájában róható le. A befizetéssel kapcsolatos minden információ megtalálható a kötelezettséget megállapító döntésben, valamint a Gyakran Ismételt Kérdések menüpontban.
Kérelem benyújtása esetén szintén 3.000 Ft eljárási illeték fizetendő. A kérelemhez kapcsolódó eljárási illeték az eljárás megindításakor a fenti fizetési módokon túl az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül is megfizethető.

Fentiek értelmében a kérelmi eljárási illeték megfizethető az Oktatási Fizetési Portálon keresztül. A fizetési portál használata előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően a fizetési portál felületre belépve kell megadni a díj befizetéséhez kapcsolódó adatokat. Ennek keretében kérjük megadni, hogy az eljárási illeték mely ösztöndíjhoz és hatósági döntéshez kapcsolódóan történik. A kosár tartalmának véglegesítését követően bankkártyás fizetéssel történik az összeg kiegyenlítése. A befizetést követően a rendszer visszaigazolja a pénzügyi tranzakció sikerességét vagy meghiúsulását.

A kérelemhez kapcsolódó eljárási illeték erre a linkre kattintva fizethető be. A magyar állami ösztöndíj-konstrukcióval kapcsolatos egyéb információk elérhetőek a www.oktatas.hu oldal Felsőoktatás, Állami Ösztöndíj menüpontjában, illetve a GYIK - Magyar állami ösztöndíj c. letölthető dokumentumban olvashatóak.

A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 28/A szakasza, illetve az Nftv. végrehajtásához szükséges rendelkezéseket magában foglaló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

A kérelem elbírálásáért fizetendő illetéket az Itv. 29. § (1) bekezdése, az illeték megfizetésnek módját az Itv. 73. § (1) bekezdése határozza meg.

Nyomtatás