Ugrás a tartalomhoz

Mesterképzés

A három ciklusból álló képzési rendszer második lépcsője a mesterképzés, más néven master vagy magister. E képzési ciklus elnevezésének rövidített formái az MA (Master of Arts), illetve az MSc (Master of Sciences). A mesterképzéssel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető.

A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzésre való jelentkezésnek (és a felvételnek) feltétele, hogy a mesterképzésre jelentkező rendelkezzen legalább egy alapfokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy ezzel egyenértékű, a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget, vagy egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy mesterfokozattal. A felvétel pontos követelményeit a felsőoktatási intézmények határozzák meg.

E képzés 2–4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely akár 5 féléves is lehet). A mesterképzésben van lehetőség a specializálódásra, a mélyebb szakmai tudás megszerzésére. A rendszer rugalmas, a legtöbb alapszak megszerzése után nagy mozgásteret enged az addig végzett tanulmányoktól távolabb eső képzések elvégzéséhez.

Az adott mesterszak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen alapképzési szakról milyen feltételek mellett lehet belépni a mesterképzési szakra, valamint hogy mely szakképzettség szerezhető az adott mesterképzésben, továbbá milyen személyi kompetenciák szükségesek a követelmények sikeres teljesítéséhez, a hallgató milyen szakmai ismeretekre tehet szert, illetve milyen nyelvvizsga szükséges az oklevél megszerzéséhez. Amennyiben a jelentkező egy felvételi időszakban alap- és mesterképzési ciklusra is jelentkezik, akkor olyan rangsort kell kialakítania, mely tartalmazza valamennyi jelentkezését.

Az egyes mesterszakokra több irányból is be lehet lépni: az elvégzett alapszakkal azonos vagy attól valamelyest eltérő területen is folytathatók a tanulmányok. Természetesen, bizonyos határok között, például anglisztika alapszakról nem lehet mérnöki mesterszakra menni. A mesterképzésekre tehát teljes kreditértéken vagy kreditelismeréssel lehet bejutni.

A teljes kreditértéken való beszámítás azt jelenti, hogy a meghatározott oklevéllel rendelkező jelentkezők kreditelismerési eljárás nélkül felvehetők a mesterszakra.

Kreditelismerésre akkor van szükség, ha a jelentkező nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, hanem olyan szakon végzett, amely csak további kreditek teljesítésével számítható be az adott mesterképzés felvételi eljárásában. Nem teljes kreditértékkel rendelkezők esetében a  jelentkezés előtt kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani az adott felsőoktatási intézménybe, ahol pontosan meg tudják mondani, hogyan lehet beszámítani a már meglévő végzettséget.

A mesterképzés elvégzését követően nyitva áll az út a munka világa felé, illetve a többciklusú felsőoktatási rendszer utolsó lépcsője felé is, így jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel.

További információk: www.felvi.hu


ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra