Doktori képzés

A három ciklusból álló képzési rendszer harmadik, egyben utolsó lépcsője a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés (rövidítve: PhD) és művészeti fokozat megszerzésére felkészítő mesterképzés (DLA), amely csak a nevében mesterképzés, tehát nem azonos a többciklusú képzési rendszer második képzési ciklusával, ez a harmadik ciklusba illeszkedő doktori képzés.

  • Feltétel: a mesterfokozat vagy azzal egyenértékű oklevél és szakképzettség
  • Képzéssel szerezhető: tudományos fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevél
  • Képzési idő: 36 hónap

A „képzési piramis csúcsát" jelentő doktori képzés a legmagasabb szintű posztgraduális képzés, amelynek célja a tudományos ismeretek bővítése, a hallgatók felkészítése a tudományos, azaz a doktori fokozat megszerzésére. Jelentkezni a mesterfokozat vagy azzal egyenértékű oklevél és szakképzettség megszerzése után lehet.

A PhD-képzés alkalmával rendszeres egyéni vagy csoportos felkészítésen vesznek részt a doktoranduszok, emellett kutatásokat végeznek szakterületükön, valamint folyamatosan be kell számolniuk tanulmányaikról és eredményeikről. A képzési idő 36 hónap, amely felosztható beszámoltatási szakaszokra. A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárást követően lehet megszerezni.

A doktori képzéseket a www.felvi.hu honlapon és az intézményi honlapokon hirdetik meg minden év december 15-én.

További információk: www.felvi.hu

Nyomtatás