Alapképzés

A három képzési ciklusból álló felsőoktatási képzési rendszer több továbblépési lehetőséget nyújt a hallgatók részére, ezzel több idő marad a képességeik felismerésére és ezek alapján karrierútjuk megtervezésére, a legmegfelelőbb irány megtalálására.

  • Feltétel: érettségi bizonyítvány
  • Képzéssel szerezhető: alapfokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevél
  • Képzési idő: alapképzési szaktól függően 6-8 félév
  • Következő ciklus: mesterképzés az adott szakterületen

A magyar felsőoktatási rendszer első képzési ciklusa az alapképzés, más néven bachelor vagy baccalaureus. Gyakran találkozhatunk e képzési ciklus megnevezésének rövidített formáival, melyek a BA (Bachelor of Arts), valamint a BSc (Bachelor of Sciences).

Az alapképzés időtartama – alapképzési szaktól függően - 6-8 félév. Az alapképzés folyamán a hallgatók egy szakon folytatják a tanulmányaikat, így az oklevél megszerzésével alapfokozat és egy, az adott szaknak megfelelő szakképzettség szerezhető.

Minden alapképzési szakhoz kapcsolódnak úgynevezett képzési és kimeneti követelmények. Ezek határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az adott szakhoz tartozó képzés elvégzésével, milyen személyi kompetenciák szükségesek a követelmények sikeres teljesítéséhez, a hallgató milyen szakmai ismeretekre tehet szert, továbbá milyen nyelvvizsga szükséges az oklevél megszerzéséhez. Összefoglalva tehát arról adnak információt, hogy az adott alapszak elvégzése, az alapfokozat megszerzését követően milyen képességekkel, tudással kerülnek ki a hallgatók a felsőoktatási intézmények falai közül.

Az alapfokozatot nyújtó, első képzési ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai felkészültséget ad, és a jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. Emellett természetesen a tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez is megfelelő elméleti alapot nyújt az adott szakterületen.

További információk: www.felvi.hu