Alábbiakban közöljük az elmúlt évek felsőoktatási statisztikáit. A felsőoktatási statisztikák minden esetben letölthető fájlként érhetőek el. Kérjük, hogy a fájlok letöltéséhez kattintson a ikonra. Segédlet az adattáblákhoz, statisztikai alapfogalmak

Kérjük, hogy adja meg, mely statisztika év lekérdezéseit listázzuk:
 
  Felsőoktatási statisztikai adatok, letölthető kimutatások (2017.)
1. Összehasonlító adatok
1.1. Intézmények, karok, hallgatók egyetemi és főiskolai képzésben és oktatók száma
1.2. Egyetemi és főiskolai szintű oklevelet, valamint alap-, ill. mesterfokozatot szerzettek száma
1.3. Az új belépő hallgatók elővégzettsége (nappali munkarend)
1.4. Az oktatók száma (oktatói és tanári munkakörben, teljes- ill. részmunkaidős valamint megbízással foglalkoztatottak száma)
1.5. Egyetemi és főiskolai, valamint alap-, mester- és osztatlan képzésben részesülők évfolyamonként (nappali munkarend)
1.6. Egyetemi és főiskolai szintű, valamint alap-, mester- és osztatlan képzésben a nő hallgatók száma
1.7. Egyetemi és főiskolai szintű, valamint alap-, mester- és osztatlan képzésben az első és utolsó évfolyamos hallgatók száma
1.8. Idegennyelv-oktatás a felsőoktatási intézményekben (nappali munkarend)
1.9. A hallgatók száma összes képzési szinten munkarend szerint
1.10. A felsőoktatási intézmények, hallgatók száma fenntartók szerint
1.11. Állami támogatási és finanszírozási főbb adatok (nappali munkarend)
1.12. A hallgatók száma az egyetemi, főiskolai szintű, valamint alap-, mester- és osztatlan képzésben ISCED képzési területek szerint
1.13. Kezdő évfolyamos hallgatók száma képzési szintenként
1.14. Felsőfokú végzettséget, valamint doktori fokozatot szerzettek száma képzési szintenként, munkarend szerint
1.15. Államilag támogatott ill. költségtérítéses képzésben résztvevők száma
1.16. Összehasonlító adatok az intézmény fenntartója szerint
2. Összefoglaló adatok 2017/2018. tanév
2.1. A hallgatók száma képzési szintek és munkarend szerint (a 2017/2018. tanév nyitó adatai)
2.2. Felsőoktatási intézményi hallgatói és oktatói létszámadatok összesen
2.2.1. Felsőoktatási intézményi hallgatói és oktatói létszámadatok összesen (összes munkarend)
2.2.2. Felsőoktatási intézményi hallgatói és oktatói létszámadatok összesen (nappali munkarend)
2.3. A hallgatók száma intézményenként, karonként munkarend szerint
2.4. Felsőfokú képzésben a részvételek száma ISCED tanulmányi területek szerint, szakonként
2.5. Felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók száma intézményenként, karonként a képzési szintek szerint (Nappali munkarend)
2.6. A Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma állampolgárságuk szerint
2.6.1. A Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma állampolgárságuk szerint (Összes munkarend)
2.6.2. A Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma állampolgárságuk szerint (Nappali munkarend)
2.7. A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók száma a képzés helye és munkarend szerint (az összes képzési szinten)
2.8. A hallgatók száma a szülők (hallgatók) állandó lakhelye szerint képzési szintenként
2.8.1. A hallgatók száma a szülők (hallgatók) állandó lakhelye szerint képzési szintenként (Esti munkarend)
2.8.2. A hallgatók száma a szülők (hallgatók) állandó lakhelye szerint képzési szintenként (Levelező munkarend)
2.8.3. A hallgatók száma a szülők (hallgatók) állandó lakhelye szerint képzési szintenként (Nappali munkarend)
2.8.4. A hallgatók száma a szülők (hallgatók) állandó lakhelye szerint képzési szintenként (Összes munkarend)
2.8.5. A hallgatók száma a szülők (hallgatók) állandó lakhelye szerint képzési szintenként (Távoktatás)
2.9. A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint (Összes munkarend)
2.10. A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként (Összes munkarend)
3. Részletes adatok
3.1. Nappali munkarend
3.1.1. A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint
3.1.2. A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként
3.1.3. Idegen nyelvet tanuló hallgatók száma intézményenként
3.1.4. Felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.1.5. Egyetemi és főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.1.6. Alapképzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.1.7. Mesterképzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.1.8. Osztatlan képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.1.9. Egyetemi doktori (PhD)- és mesterképzésben (DLA) résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és tudományágak szerint
3.1.10. A hallgatók állami juttatásai, kollégiumban elhelyezettek száma
3.2. Esti munkarend
3.2.1. A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint
3.2.2. A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként
3.2.3. Felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.2.4. Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.2.5. Alapképzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.2.6. Mesterképzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.2.7. Osztatlan képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.2.8. Egyetemi doktori (PhD) és mesterképzésben (DLA) résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és tudományágak szerint
3.3. Levelező munkarend
3.3.1. A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint
3.3.2. A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként
3.3.3. Felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.3.4. Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.3.5. Alapképzésben részt vevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.3.6. Mesterképzésben részt vevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.3.7. Osztatlan képzésben részt vevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.3.8. Egyetemi doktori (PhD) és mesterképzésben (DLA) részt vevő hallgatók száma intézmények, karok és tudományágak szerint
3.3.9. Szakirányú továbbképzésben részt vevők száma intézményenként, karonként, szakirányú szakok szerint
3.4. Távoktatás
3.4.1. A hallgatók száma képzési szintek és fenntartók szerint
3.4.2. A hallgatók kor szerinti megoszlása képzési szintenként
3.4.3. Felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.4.4. Egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.4.5. Alapképzésben részt vevő hallgatók száma intézmények, karok és szakok szerint
3.5. Oktatók
3.5.1. Az oktatók száma oktatói besorolás szerint, összesen és fenntartónként
3.5.1.1. Az oktatók száma oktatói besorolás szerint, összesen és fenntartónként (Összes fenntartók szerint)
3.5.1.2. Az oktatók száma oktatói besorolás szerint, összesen és fenntartónként (Állami fenntartók szerint)
3.5.1.3. Az oktatók száma oktatói besorolás szerint, összesen és fenntartónként (Egyházi fenntartók szerint)
3.5.1.4. Az oktatók száma oktatói besorolás szerint, összesen és fenntartónként (Alapítványi, ill. magán fenntartók szerint)
3.5.2. Az összes foglalkoztatott oktatók száma oktatói munkakörök szerint intézményenként, karonként
3.5.3. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma oktatói munkakörök szerint intézményenként, karonként
3.5.4. Tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkező oktatók száma intézményenként, karonként
3.5.5. A nem oktatók és kutatók száma intézményenként foglalkoztatás szerint
3.5.6. A kutatók létszáma munkakörök szerint, összesen
3.6. Kiadott oklevelek
3.6.1. Végzettséget szerzettek kor szerinti megoszlása
3.6.1.1. Végzettséget szerzettek kor szerinti megoszlása (Összes munkarend)
3.6.1.2. Végzettséget szerzettek kor szerinti megoszlása (Nappali munkarend)
3.6.1.3. Végzettséget szerzettek kor szerinti megoszlása (Esti munkarend)
3.6.1.4. Végzettséget szerzettek kor szerinti megoszlása (Levelező munkarend)
3.6.1.5. Végzettséget szerzettek kor szerinti megoszlása (Távoktatás)
3.6.2. A 2017. évben végzettséget szerzettek száma intézményenként, karonként és képzési szintenként
3.6.2.1. A 2017. évben végzettséget szerzettek száma intézményenként, karonként és képzési szintenként (Összes munkarend)
3.6.2.2. A 2017. évben végzettséget szerzettek száma intézményenként, karonként és képzési szintenként (Nappali munkarend)
3.6.3. A végzettségek száma ISCED tanulmányi területek szerint (Összes munkarend)
3.6.4. A 2017. évben felsőfokú szakképzésben végzettek száma intézményenként, karonként
3.6.4.1. A 2017. évben felsőfokú szakképzésben végzettek száma intézményenként, karonként (Nappali munkarend)
3.6.4.2. A 2017. évben felsőfokú szakképzésben végzettek száma intézményenként, karonként (Levelező munkarend)
3.6.4.3. A 2017. évben felsőfokú szakképzésben végzettek száma intézményenként, karonként (Esti munkarend)
3.6.4.4. A 2017. évben felsőfokú szakképzésben végzettek száma intézményenként, karonként (Távoktatás))
3.6.5. A 2017. évben egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként
3.6.5.1. A 2017. évben egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Nappali munkarend)
3.6.5.2. A 2017. évben egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Esti munkarend)
3.6.5.3. A 2017. évben egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Levelező munkarend)
3.6.5.4. A 2017. évben egyetemi és főiskolai szintű oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Távoktatás)
3.6.6. A 2017. évben alapképzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként
3.6.6.1. A 2017. évben alapképzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Nappali munkarend)
3.6.6.2. A 2017. évben alapképzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Levelező munkarend)
3.6.6.3. A 2017. évben alapképzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Esti munkarend)
3.6.6.4. A 2017. évben alapképzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Távoktatás)
3.6.7. A 2017. évben szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Összes munkarend)
3.6.8. A 2017. évben egyetemi doktori (PhD)- és mesterképzésben (DLA) tudományos fokozatot szerzettek száma intézményenként, karonként
3.6.8.1. A 2017. évben egyetemi doktori (PhD)- és mesterképzésben (DLA) tudományos fokozatot szerzettek száma intézményenként, karonként (Nappali munkarend)
3.6.8.2. A 2017. évben egyetemi doktori (PhD)- és mesterképzésben (DLA) tudományos fokozatot szerzettek száma intézményenként, karonként (Esti munkarend)
3.6.8.3. A 2017. évben egyetemi doktori (PhD)- és mesterképzésben (DLA) tudományos fokozatot szerzettek száma intézményenként, karonként (Levelező munkarend)
3.6.9. A 2017. évben mesterképzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként
3.6.9.1. A 2017. évben mesterképzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Nappali munkarend)
3.6.9.2. A 2017. évben mesterképzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Levelező munkarend)
3.6.9.3. A 2017. évben mesterképzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Esti munkarend)
3.6.10. A 2017. évben osztatlan képzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként
3.6.10.1. A 2017. évben osztatlan képzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Nappali munkarend)
3.6.10.2. A 2017. évben osztatlan képzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Esti munkarend)
3.6.10.3. A 2017. évben osztatlan képzésben oklevelet szerzettek száma intézményenként, karonként (Levelező munkarend)