Ugrás a tartalomhoz

Szakkollégium nyilvántartásba vétele, adatainak módosítása, törlése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a szakkollégiumok nyilvántartásba vételével, adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A szakkollégium nyilvántartásba vétele, adatváltozása vagy törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely
a) felsőoktatási intézmény keretében működő szakkollégium esetében a felsőoktatási intézmény,
b) diákotthon keretében működő szakkollégium esetében a diákotthon fenntartója,
c) felsőoktatási intézmény alapítására jogosult szervezet által, felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján létesítendő (nem felsőoktatási intézmény vagy diákotthon keretében működő) szakkollégium esetében a szakkollégiumot létesítő szervezettel megállapodó felsőoktatási intézmény
mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


Az eljárás a felsőoktatási intézmény vagy diákotthon keretében működő, illetve a nem felsőoktatási vagy diákotthoni keretek között működő, de felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött – a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 19-24. §-ai szerinti – szakkollégiumnak a nyilvántartásba vételére irányul.

A hallgatók számára szálláslehetőséget biztosító felsőoktatási intézmény kollégiumának a nyilvántartásba vételét a „felsőoktatási intézmény kollégiumának nyilvántartásba vétele" eljárás, az egyház, egyházi jogi személy vagy alapítvány által fenntartott felsőoktatási diákotthonnak a nyilvántartásba vételét a „felsőoktatási diákotthon nyilvántartásba vétele" eljárás megindításával lehet kezdeményezni.

Felsőoktatási intézmény kollégiumának nyilvántartásba vétele
Felsőoktatási diákotthon nyilvántartásba vétele

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes szakkollégiumok ügyintézők közötti megosztását pedig az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap:

FRKP-3000: Szakkollégium nyilvántartásba vétele

FRKP-3001: Nyilvántartásba vett szakkollégium adatainak módosítása, törlése, roma szakkollégiumi minősítése

Mellékletek:

Szakkollégium nyilvántartásba vételéhez:

További mellékletek, amennyiben a szakkollégium nem felsőoktatási intézmény keretében működik:

Szakkollégium adatainak módosításához:

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.


Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

A szakkollégium nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja szakkollégiumonként 12.000 Ft.

Nyilvántartásba vett szakkollégium tisztségviselői adatai módosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja szakkollégiumonként 12.000 Ft.

Nyilvántartásba vett szakkollégium egyéb adatmódosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja szakkollégiumonként 10.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázatok

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást

kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a szakkollégiumot akkor veszi nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra