Felsőoktatási intézmény kollégiumának nyilvántartásba vétele, adatainak módosítása, törlése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a kollégiumok nyilvántartásba vételével, adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény kollégiumának nyilvántartásba vétele, adatváltozása vagy törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az eljárás a felsőoktatási intézmény kollégiumának mint a hallgatók számára szálláslehetőséget biztosító szervezeti egységnek a nyilvántartásba vételére irányul.

A felsőoktatási intézmény vagy diákotthon keretében működő – a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 19-24. §-ai szerinti – szakkollégiumok nyilvántartásba vételét a „szakkollégiumok nyilvántartásba vétele" eljárás megindításával lehet kezdeményezni.

Szakkollégiumok nyilvántartásba vétele
(a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló kormányrendelet szerint)

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlapok:

Mellékletek: a felsőoktatási intézmény szenátusának a kollégiummal kapcsolatos döntése vagy szervezeti és működési szabályzatának a kollégiummal kapcsolatos része.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

    Az eljárás költségei

A felsőoktatási intézmény kollégiuma nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja kollégiumonként 80.000 Ft.

Nyilvántartásba vett kollégium tisztségviselői adatai módosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja kollégiumonként 12.000 Ft.

Nyilvántartásba vett kollégium egyéb adatmódosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja kollégiumonként 10.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a kollégiumot akkor veszi nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás