Ugrás a tartalomhoz

EGT-s állambeli felsőoktatási képzés magyar felsőoktatási intézmény általi indításának (licenciaképzés) nyilvántartásba vétele

2019. április 16.

Az alábbiakban összegyűjtöttük az EGT-s állambeli külföldi felsőoktatási képzés magyar felsőoktatási intézmény általi indításával (licenciaképzés) kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

Az EGT-s állambeli külföldi felsőoktatási képzés magyar felsőoktatási intézmény általi indításának (licenciaképzés) nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ha nem licenciaképzés indítását kérik, hanem a külföldi felsőoktatási intézmény maga végezne Magyarországon felsőoktatási tevékenységet (letelepedve vagy határon átnyúló szolgáltatásnyújtóként), az nem ezen eljárás, hanem a "Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, képzésének indítása" nevű eljárás megindításával kezdeményezhető.

Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, képzésének indítása

 

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal

Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207

Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok


A kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni a külföldi elemet tartalmazó, különböző képzésindítási esetek összehasonlítását.

A kérelem

A licencia alapján történő képzésindítás azt a lehetőséget jelenti, hogy egy Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam által elismert külföldi felsőoktatási intézmény képzése egy magyar felsőoktatási intézmény közreműködésével Magyarországon is indítható a nélkül, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működését engedélyeztetni (vagy határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként bejelenteni) kellene.

A kérelem tehát csak az alábbiaknak megfelelő képzés indításának nyilvántartásba vételére nyújtható be:

Fontos tudnivalók a licenciaképzés indításával kapcsolatban:

Ha nem licenciaképzés indítását kérik, hanem a külföldi felsőoktatási intézmény maga végezne Magyarországon felsőoktatási tevékenységet (letelepedve vagy határon átnyúló szolgáltatásnyújtóként), az nem ezen eljárás, hanem a "Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, képzésének indítása" nevű eljárás megindításával kezdeményezhető.

Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, képzésének indítása

Adatlapok:

Mellékletek:

következőket:

A felsorolt mellékleteken kívül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő 5 hónap (teljes eljárás).

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat:

Licenciaképzés indítása

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a képzést akkor veszi nyilvántartásba, ha indításának feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak, továbbá a kérelmező felsőoktatási intézmény jogosult a képzés folytatására.

A képzés nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a képzést a külföldi felsőoktatási intézmény felsőoktatási felvételi eljárási szabályainak megfelelően meghirdetni, továbbá a magyar felsőoktatási intézménynek a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkeznie a licenciaképzés szerinti képzési helyre, képzési területre, nyelvre és munkarendre.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra