Ugrás a tartalomhoz

Alap- vagy mesterképzési szak, nemzetközi közös képzés, valamint szakirány létesítése

Az alábbiakban összegyűjtöttük az alapképzési és mesterképzési szakok, valamint ezek szakirányai létesítésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is.

A feladat (ügytípus) megnevezése

Az alapképzési vagy mesterképzési szak, valamint alapképzési vagy mesterképzési szak szakirányának létesítése céljából kezdeményezett eljárás nem hatósági eljárás, amelyre a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az alapképzési vagy mesterképzési szak (szakirány) létesítési dokumentumát az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet papír alapon, egy eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltételei

Az alapképzési vagy mesterképzési szak (és szakiránya) képesítési jegyzékbe történő felvételét kezdeményezhetik:

Az Oktatási Hivatalhoz történő kérelembenyújtást az alábbi lépések előzik meg.

Általános szabályok felsőoktatási intézmény(ek) általi kezdeményezés esetében (ide nem értve a nemzetközi közös képzés, a hitéleti képzési terület, valamint az államtudományi képzési terület képzései létesítésének esetét):

1. Elsőként be kell szerezni az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához. Az előzetes jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást, a létesítési dokumentum tartalmi elemei közül a következők révén:

2. Az oktatásért felelős miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

3. Az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását követően lehet elkészíteni a teljes létesítési dokumentumot, kiegészítve a fentieket az alábbiakkal:

A létesítési dokumentum elkészítése, az egyes vélemények beszerzése a kezdeményező felsőoktatási intézmény(ek) feladata. A létesítési dokumentumot ezt követően az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

Eltérő szabályok nemzetközi közös képzésre irányuló, felsőoktatási intézmény(ek) általi kezdeményezés esetében (ide nem értve a hitéleti képzési terület, valamint az államtudományi képzési terület képzései létesítésének esetét):

1. Ez esetben is első az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásának beszerzése az eljárás megindításához, azonban a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokoláshoz nem kell csatolni a szaklétesítés (szakiránylétesítés) társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát.

2. Ez esetben is az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását követően lehet elkészíteni a teljes létesítési dokumentumot, melynek azonban kizárólag az alábbiak képezik részét:

A létesítési dokumentum elkészítése ez esetben is a kezdeményező felsőoktatási intézmény(ek) feladata. A létesítési dokumentumot ezt követően az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra