Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR)

A Felsőoktatási Információs Rendszer egy elektronikus nyilvántartás, amely a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, hallgatói, oktatói és más alkalmazotti adatokat tartalmazza.

Működése

A FIR intézményi törzse (FIR-IT) a felsőoktatási intézmények adatait tárolja, a személyi nyilvántartás (FIR-SZNY) a hallgatói, kollégiumi, vendéghallgatói, doktorjelölti jogviszonyok, illetve az alkalmazottak esetében a munkaviszony, közalkalmazotti, megbízási és szolgálati jogviszonnyal rendelkező személyek nyilvántartását biztosítja. Az intézményi adatok nyilvántartása és a személyi nyilvántartás szoros logikai kapcsolatban áll egymással (például a hallgatói jogviszony esetében csak a FIR-IT-ben nyilvántartott képzésre lehet hallgatót bejelenteni). A FIR intézményenként (nem karonként) tartja nyilván mind a személyi, mind az intézményi adatokat.

A személyi nyilvántartás intézményi adatszolgáltatáson alapul, mely a szükséges adatok egyszeri feltöltését, valamint a feltöltött adatok folyamatos frissítését jelenti. A felsőoktatási intézmények tanulmányi rendszereiken keresztül tudnak adatot közölni a FIR-be. Az adatok megbízhatóságát biztosítja, hogy csak digitális aláírással vagy ügyfélkapu által hitelesített adatokat fogad el a FIR.

A felsőoktatási intézménytörzs adatai esetében az Oktatási Hivatal közöl adatokat a FIR felé.

Alkalmazása

A FIR központi nyilvántartása egységes informatikai rendszerbe fogja össze a felsőoktatás intézményi és személyi adatait, melyek így központilag, egy helyen válnak hozzáférhetővé, a folyamatosan frissülő adatok bármikor lekérdezhetőek.

Az egységes informatikai rendszer elősegíti a felsőoktatási intézmények számára:

 • Az intézmények OEP, MÁK, ONYF-NYUFIG felé történő egyedi adatszolgáltatás kiváltásával központosított, rendszeres adatszolgáltatást.
 • Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok könnyítését, automatizált adatküldés kialakítását
 • A hallgatói, oktató állományra vonatkozó ad-hoc jellegű adatszolgáltatások kiváltását.

Az egységes informatikai rendszer biztosítani tudja az ágazat szereplői számára:

 • Valamennyi felsőoktatási intézmény képzésének és a szakokhoz tartozó adatok hatályos nyilvántartását, beleértve a szakokhoz tartozó végzettségek egységes nyilvántartását (a felsőoktatási felvételi tájékoztatók szerkesztése során a meghirdethető képzések adatait a közvetlen adatkapcsolat révén már most is a FIR szolgáltatja)
 • Valamennyi felsőoktatási intézmény alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó (pl. közoktatási, közművelődési, egészségügyi, vállalkozási feladatok ellátására vonatkozó) adatainak, illetve kollégiumok, diákotthonok adatainak, férőhelyeinek nyilvántartását, valamint a felsőoktatási intézmények fenntartóinak, tisztségviselőinek, a szakfelelősök adatainak tárolását.
 • A hallgatók és képzésükhöz tartozó adatokat, elemi szinten (aktív-passzív hallgatók, külföldi résztanulmányok, kollégiumi, vendéghallgatói, doktorjelölti jogviszonyok adatai). Ez jóval megbízhatóbb és pontosabb adatszolgáltatást tesz lehetővé, valamint alkalmas a döntés előkészítéshez használt különböző szempontú szűrésekre, lekérdezésekre, melyeket most ad-hoc jellegű adatszolgáltatás formájában kér be az ágazat az intézményektől.
 • Alkalmazottak végzettségi szintjének, munkakörének, tudományos fokozatának, jogviszonyának adatait.
 • Országos nyilvántartást a kiadott oklevelekről
 • A hallgatók által felhasznált államilag támogatott félévek nyilvántartását (a támogatott félévek ellenőrzésre szabályrendszer dolgozható ki a későbbiekben).
 • A felsőoktatásban részt vevő hallgatók tanulmányi útjának központi nyilvántartását, amely a Diplomás Pályakövetési Rendszer alapjául is szolgál.
 • A hallgatói, oktatói, illetve intézményi adatkörök vonatkozásában forrásrendszerként szolgál az Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszerhez (AVIR)


Létrejötte, jogszabályi háttere

A 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról valamint a 2011. évi CCIV. törvény a Nemzeti felsőoktatásról előírja a felsőoktatásban résztvevő személyek, illetve a felsőoktatási intézmények, diákotthonok adatainak nyilvántartását. Mindkét nyilvántartásban egyedi azonosító szám alapján tárolják az adatokat, a hallgatók esetében az azonosító végigkíséri a személy köz- és felsőoktatási életútját. A nyilvántartandó adatok körét és a FIR működésének részleteit a felsőoktatásról szóló törvényeken kívül a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szabályozza.

Nyomtatás