Változtak a magyar állami ösztöndíj feltételei

2013. június 1-jétől módosultak az állami ösztöndíj feltételei. Csökkent a kötelező hazai munkaviszony ideje, bővült a mentesítések köre, valamint a szerződés helyett nyilatkozatot tesznek szeptemberben az ösztöndíjas hallgatók.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hallgatói ösztöndíjszerződéseket érintő változásai visszamenőleg vonatkoznak a 2012 őszén és 2013 tavaszán beiratkozott (rész)ösztöndíjas hallgatókra.

A magyar állami ösztöndíj részletes feltételei itt olvashatók »

2013 szeptemberében az ösztöndíjas hallgatók az egyetemre, főiskolára való beiratkozáskor nem szerződést írnak alá, hanem nyilatkoznak, amellyel vállalják az ezzel járó kötelezettségeket. A korábbi szerződésekhez képest változás, hogy az oklevél megszerzését követő 20 éven belül a (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányokkal megegyező ideig kell hazai munkaviszonyt folytatniuk a végzett hallgatóknak. Egy hallgatói félév 5 hónapnak, hozzávetőlegesen 150 napnak felel meg, ami pl. egy 6 féléves képzés esetében 900 nap hazai munkaviszonyt* jelent.

Amennyiben az oklevél megszerzését követő 20 év alatt valaki nem dolgozik kellő időtartamot, a már „ledolgozott" napokkal csökkentett ösztöndíjnak az évente a KSH által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt összegét kell visszafizetnie.
Vegyünk ismét a fenti példát: Egy 6 féléves ösztöndíjas képzés esetében 900 napot kell a képzést követő 20 évben hazai munkaviszonyban töltenie a volt hallgatónak. Ha ebből pl. csak 500 napot volt hazai munkaviszonya a volt hallgatónak, akkor csak a fennmaradó 400 napra arányosan eső ösztöndíjösszeget (a fenti fogysztóiár-növekedés mértékével növelten) kell visszafizetnie.

A KSH által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértéke minden évben csak a fennmaradó („még le nem dolgozott") összeg értékét növeli, amiről évente értesítést küld az érintettnek a nyilvántartó hatóság.

A kötelező munkaviszony ideje mellett változott a kötelezettségek alóli mentesítések jogköre is. Ezentúl ha egy hallgató megkezdi tanulmányait, azaz aktív hallgatói jogviszonyban tanul, de később úgy dönt, nem folytatja azt, az alábbi esetekben mentesülhet a visszafizetési kötelezettség alól:

  • alap- és mesterképzéseken, felsőoktatási szakképzésen egy aktív félévig,
  • osztatlan mesterképzéseken két aktív félévig folytatott, majd megszakított tanulmányok esetén.

Amennyiben a hallgató ennél hosszabb időt tölt aktív ösztöndíjas képzésen, úgy a fentebb leírt felmentés lehetőségével nem élhet.

Szintén a június 1-jei módosítások tartalmazzák azt a kitétel, miszerint, ha a hallgató a megszabott időn (a képzési idő másfélszerese) túl szerzi meg oklevelét, vagy egyáltalán nem szerez oklevelet, a törvény értelmében kérheti, hogy a visszafizetés helyett az ösztöndíjjal támogatott féléveknek megfelelő időtartamú hazai munkaviszonyát* vegyék figyelembe.

Az új szabályok azokra az ösztöndíjas vagy részösztöndíjas hallgatókra is vonatkoznak, akik 2012 őszén vagy 2013 tavaszán írták alá az ösztöndíjszerződést. Esetükben a szerződéseket ugyanolyan jognyilatkozatnak kell tekinteni, mint amelyet az ősztől beiratkozó hallgatók tesznek.

*A hazai munkaviszony fogalmába a jövőben beletartozik pl. az őstermelői tevékenység, a megbízási szerződés alapján folytatott személyes munkavégzés, amennyiben az ebből a tevékenységéből származó, havi járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér harminc százalékát, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozói és társas vállalkozói tevékenység is.

Forrás: www.felvi.hu