Feldolgozták a felsőoktatásba jelentkezők adatait

A jelenlegi adatok alapján idén összesen 95 147 fő jelentkezett a 2013 szeptemberében induló alap- és mesterképzésekre, osztatlan mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre. A korábbi évek tendenciáit követve a felvételizők többsége idén is online nyújtotta be jelentkezését, több mint 80 százalékuk e-felvételizett.

Idén a jelentkezők 68 százaléka első helyen alapképzésre, 9 százaléka osztatlan mesterképzésre, 19 százaléka mesterképzésre és 4 százaléka felsőoktatási szakképzésre jelentkezett.

A jelentkezők túlnyomó többsége elsősorban nappali munkarendben kíván tanulni (76%), a levelező munkarendet leginkább az idősebb korosztály és a már diplomával rendelkezők választották (23%), és a jelentkezők pusztán 1%-a választotta a távoktatási munkarendet. Egy évvel ezelőtt - azaz a 2012 szeptemberében indult képzések esetében - a nappali munkarendre jelentkezők aránya 75 százalék volt.

Az állami ösztöndíjas szakokra jelentkezők

A tavalyi évben az állami ösztöndíjas szakok iránti érdeklődés leginkább a műszaki képzési területen nőtt. Ez a terület idén is csaknem ugyanannyi jelentkezőt vonzott, vagyis arányaiban kissé nőtt a jelentkezők száma. A legdrasztikusabb csökkenés tavaly a gazdaságtudományokhoz tartozó szakok esetében volt (minimális volt a támogatott létszám), idén azonban újra többen jelöltek meg e képzési területhez tartozó képzést.

Idén először lett kötelező az emelt szintű érettségi a bölcsészettudományi és a társadalomtudományi képzési területeken, amelynek szerepe lehet abban, hogy kevesebben jelentkeztek első helyen eme két terület állami ösztöndíjas alapképzéseire.  A pedagógus képzési területen azonban (a tanító- és óvóképzés, a gyógypedagógia, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint a konduktor képzések), ahol a humán területen egyedüliként nem kell emelt szintű érettségi a jelentkezéshez, nőtt a jelentkezők száma és aránya is.

Az új, osztatlan tanárképzésre első helyen összesen 1214 fő jelentkezett, beleértve a közismereti, szakmai és művészeti képzést is. Legtöbben a történelem és állampolgári ismeretek tanár szakot jelölték meg, de csaknem ugyanennyien szeretnének angol nyelv és irodalom, illetve matematika tanárok lenni.

Az osztott, mester szintű tanárképzésre állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen első helyen 4008 fő jelentkezett, ami a 2012-es jelentkezési szám 81 százaléka.

16 olyan szak van, amelyek állami ösztöndíjas képzésére nem 240 ponttal, hanem ennél jóval magasabb pontszámmal lehet bekerülni. Ezeket a szakokat, illetve a hozzájuk tartozó ponthatárokat a miniszter határozta meg, és hozta nyilvánosságra, többek között a felvételi tájékoztatóban is.

Erre a 16 szakra állami ösztöndíjas képzésre első helyen 10 221 fő jelentkezett, ők gondolják úgy, hogy elérik a miniszter által előre megállapított 425-465 pontot. Az első helyen ezekre a szakokra jelentkezők 66 százaléka érettségizik 2013-ban.

Az állami ösztöndíjas képzések ponthatárai és az első helyes jelentkezők száma
2013. szeptemberben induló képzések

Szak Állami ösztöndíjas ponthatár 1. helyes jelentkező
alkalmazott közgazdaságtan 465 148
andragógia 445 183
emberi erőforrások 460 392
gazdálkodási és menedzsment 460 1772
gazdaságelemzés 465 50
igazságügyi igazgatási 435 260
jogász 465 1469
kereskedelem és marketing 460 967
kommunikáció és médiatudomány 470 438
közszolgálati 440 66
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 425 220
nemzetközi gazdálkodás 460 833
nemzetközi tanulmányok 465 609
pénzügy és számvitel 460 1239
turizmus-vendéglátás 465 1544
üzleti szakoktató 440 31

Érettségizők aránya

Az alap- és mesterképzésre, osztatlan mesterképzés és felsőoktatási szakképzésre jelentkezők 53 százaléka idén érettségizik. (Tavaly ez a szám 52 százalék, míg 2011-ben 46 százalék volt.) Az idén érettségiző felvételizők 96 százaléka alapképzésre és osztatlan mesterképzésre jelentkezett, és 90 százalékuk első helyen állami ösztöndíjas helyre szeretne bejutni. (2012-ben az adott évben érettségiző és felvételre jelentkezők 94 százaléka jelentkezett alapképzésre és osztatlan mesterképzésre, és 85 százalékuk jelölt meg első helyen állami ösztöndíjas képzést.)

A felsőoktatásba idén is több nő (55%) jelentkezett, mint férfi (45%).

Legnépszerűbb szakok

Nappali munkarend, állami ösztöndíjas képzések, elsőhelyes jelentkezések alapján.
2013. szeptemberben induló képzések

Alapképzés Első helyes jelentkezők
gépészmérnöki 2297
mérnökinformatikus 2051
pszichológia 1658
gazdálkodási és menedzsment 1524
turizmus-vendéglátás 1431
villamosmérnöki 1396
pénzügy és számvitel 1085
óvodapedagógus 1063
programtervező informatikus 1062
műszaki menedzser 1052

 

Mesterképzés Első helyes jelentkezők
nemzetközi tanulmányok 412
vezetés és szervezés 405
pszichológia 376
kommunikáció- és médiatudomány 343
pénzügy 329

 

Osztatlan mesterképzés Első helyes jelentkezők
általános orvos 1947
jogász 1182
fogorvos 559
színművész 542
gyógyszerész 391
Nyomtatás