Csak a ténylegesen megkapott támogatás kötelezi a hallgatót

A hallgatói ösztöndíjszerződés értelmében a hallgatóknak csak a ténylegesen megkapott támogatás arányában kell kötelezettséget vállalniuk, vagyis a tanulmányaikat megszakító ösztöndíjasoknak nem kell az el nem végzett szak teljes idejének kétszeresét "ledolgozniuk".

A hallgatói szerződés szerint az a diák, aki – akár a megszabott határidő túllépése, akár tanulmányai félbehagyása miatt – nem szerzi meg az oklevelet, köteles az állam által folyósított ösztöndíj 50%-át visszafizetni. Ez alól mentesülhet, ha vállalja, hogy a ténylegesen elvégzett félévek idejének kétszeresét hazai munkaviszonyban tölti el.

A hallgatói szerződés feltételei 2012. január óta ismertek, annak tartalmáról az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálata folyamatos tájékoztatást nyújt. A vitatott kérdésben az ügyfélszolgálat eddig is korrigálta a sajtóhírekben megjelent téves értelmezéseket.

Téves tehát az az állítás, amely szerint a tanulmányait abbahagyó állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak az általa el nem végzett szak teljes képzési idejének kétszeresét kell hazai munkaviszonyban eltöltenie. Mint ahogyan az sem igaz, hogy akár egyetlen elvégzett félévet követően is a teljes képzési idő kétszeresét (pl. orvosi egyetemen a 6 éves képzés alapján 12 évet) kellene ledolgozni.

A tanulmányok félbehagyása után a hallgató választhat, hogy vagy a számára folyósított ösztöndíj felét fizeti vissza az államnak, vagy a ténylegesen elvégzett félévek arányában dolgozza le azt hazai munkaviszony keretében.

(Forrás: kormany.hu)

Nyomtatás