Elindult a 2012-es felsőoktatási felvételi eljárás

2011. december 15-én a jogszabályban előírt határidőre megjelentek a felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadványok. Az első kötet tartalmazza az alapképzéseket, az egységes, osztatlan képzéseket, valamint a felsőfokú szakképzéseket, a második pedig a mesterképzéseket. A szeptemberben induló képzésekre a jelentkezési határidő 2012. február 15.

A felvételi tájékoztatók tartalmazzák a magyar felsőoktatási intézmények teljes képzési kínálatát, azokat a szakokat, szakképzéseket, amelyeket 2012. szeptemberében az intézmények indítani kívánnak. A kiadványok részletesen tartalmazzák a jelentkezési feltételeket - például az érettségi követelményeket, az előírt alkalmassági vagy gyakorlati vizsgákat, és a mesterképzések esetében a felsőoktatási intézmények által meghatározott vizsgakövetelményeket.

Mindkét könyv részletesen tartalmazza a felvételi eljárással kapcsolatos valamennyi információt, a határidőket, a fizetési kötelezettségeket és azokat a teendőket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jelentkezők felvételt nyerjenek abba a felsőoktatási intézménybe, szakra, ahol tanulni kívánnak.

A könyvek megvásárolhatók a nagyobb könyvesboltokban, azokban a középiskolákban, ahol vállalták azok terjesztését, illetve teljes tartalma megtalálható a www.felvi.hu honlapon kereshető formában. Jelentkezni a könyvekhez mellékelt jelentkezési lapon lehet, valamint a www.felvi.hu honlap e-felvételi szolgáltatásán keresztül. Mindenki számára azt javasoljuk, hogy első sorban elektronikus úton jelentkezzen, mert az gyorsabb, a dokumentumok beérkezése biztosabb és a hibázási lehetőség kevesebb. A szeptemberben induló képzésekre a jelentkezési határidő 2012. február 15.

A jelentkezési technikában, az eljárási rendben az előző évekhez viszonyítva jelentős változás nincs, ugyanakkor a hallgatókkal szemben támasztott minőségi követelmények erősítését jelenti az, hogy 2012-ben már 240 pont a jogszabályi minimum, ami alatt nem lehet felvételt nyerni alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre. További fontos változás az, hogy az emelt szintű érettségiért ez évtől 50 többletpontot lehet szerezni és a többletpontok maximuma 100 pont lesz. A mesterképzések esetében továbbra is a felsőoktatási intézmények határozzák meg a pontozási rendszert, a felvételi követelményeket, ott az egyedüli megkötés az, hogy 100 pontos rendszert kell alkalmazni.

Az Országgyűlés tárgyalja a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tervezetét, amely jelentősen átalakítja a felsőoktatásban való képzés finanszírozási feltételeit. 2012. szeptemberétől - a törvénytervezet szerint - az alap- és az egységes, osztatlan képzésben három finanszírozási forma kerül bevezetésre: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában lehet tanulni.

Miután a törvényt még nem fogadta el az Országgyűlés, ezért ezekről a finanszírozási formákról a részletes információkat a felvételi tájékoztatók még nem tartalmazhatják. A képzési költségek viselésének szabályait a törvény és a szükséges egyéb jogszabályok elfogadását követően, legkésőbb - a jogszabályi követelményeknek megfelelően - 2012. január 31-ig elektronikus közlemény formájában hozzuk nyilvánosságra a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítéseként. Ennek megfelelően a tájékoztató könyvekben jelen pillanatban nincsenek benn a finanszírozással kapcsolatos részletes információk, beleértve az önköltség képzésenkénti összegét is. Aki vállalni kívánja és tudja az önköltséges képzési formát, az a kiegészítő közleményből tud tájékozódni arról, hogy intézményenként, szakonként mekkora költséggel jár a képzésben való részvétele.

A Kormány elfogadta a 2012-ben államilag támogatott képzésre felvehető hallgatói keretszámokról szóló kormányhatározatot, amely rövidesen kihirdetésre kerül a Magyar Közlönyben.

Több mint hatezren jelentkeztek keresztféléves képzésre

Lezárult a 2012 februárjában induló képzésekre a jelentkezések feldolgozása. Összesen több mint 6400 jelentkező adott be közel 15 000 érvényes jelentkezést. A jelentkezők túlnyomó többsége mesterképzésre jelentkezett, ez biztosítja annak a lehetőségét, hogy aki 2012. januárjában fejezi be az alapképzését, az azonnal folytathassa a tanulmányait - amennyiben akarja - mesterszinten. Jelenleg a beérkezett jelentkezési lapok és dokumentumok feldolgozása folyik. Amennyiben a felsőoktatási intézmények felvételi vizsgát tartanak, ezeket december vége és január első felében bonyolítják le. A felvételi ponthatárok megállapítása a keresztféléves felvételi eljárásban várhatóan 2012. január 24-én lesz. Aki akkor besorolásra kerül, az február elején megkezdheti a tanulmányait.

 

Nyomtatás