A Duális Képzési Tanács

A Duális Képzési Tanács a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter felsőoktatás fejlesztési kérdésekben közreműködő véleményező és javaslattevő testülete.

A Duális Képzési Tanács Tagjai

Elnök: Dr. Rudnay János

Tagok:

Dr. Bachmann Bálint
Sándorné dr. Kriszt Éva
Dr. Ailer Piroska
Németh Ákos
Dr. Gyuricza Csaba
Dr. Kelemen Csaba
Pölöskei Gáborné
Dr. Berczik Ábel
Dr. Szekeres Tamás
Dr. Knáb Erzsébet
Thernesz Artúr
Éder Tamás
Pausits Péter
Dr. Greiner István

Alapvető dokumentumok

A Duális Képzési Tanács 2019. évi ülésterve (pdf)
A Duális Képzési Tanács küldetésnyilatkozata (pdf)

A duális képzés alapelvei (pdf)
Általános minősítési követelményrendszer (pdf)
Alapképzési területenkénti követelményrendszer (pdf)
A mesterképzések területenkénti követelményrendszere (pdf)

Elérhetőség

A Duális Képzési Tanács Titkársági feladatait az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztály látja el.

Nyomtatás