A Duális Képzési Tanács

A Duális Képzési Tanács a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter felsőoktatás fejlesztési kérdésekben közreműködő véleményező és javaslattevő testülete.

Alapvető dokumentumok

A Felsőfokú Duális Képzés Fehér Könyve (pdf)
A Duális Képzési Tanács küldetésnyilatkozata (pdf)

A Duális Képzési Tanács alapelvei (pdf)
Általános minősítési követelményrendszer (pdf)
Alapképzések területenkénti követelményrendszere (pdf)
Mesterképzések területenkénti követelményrendszere (pdf)

Elérhetőség

A Duális Képzési Tanács titkársági feladatait az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Duális Képzési Osztály látja el.

Nyomtatás