Az Eurydice Hálózat

Az Eurydice Hálózat támogatja és elősegíti az európai együttműködést az élethosszig tartó tanulás területén azzal, hogy információt szolgáltat 38 ország oktatási rendszeréről, illetve tanulmányokat készít az európai oktatási rendszereket érintő közös témákban.

A hálózatot alkotja:

  • 42 nemzeti iroda 38 Erasmus+ programban részvevő országból (28 tagállam, Albánia, Bosznia- Hercegovina, Macedónia, Izland, Liechtenstein, Montenegró, Norvégia, Szerbia, Svájc és Törökország),
  • az EU Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség egy brüsszeli koordináló iroda.

Az Eurydice Hálózat elsődleges küldetése, hogy az oktatáspolitikáért felelős személyeket európai szintű elemzéssel és információval lássa el, ezzel segítve őket döntéshozói tevékenységükben. Az Eurydice Hálózat elsősorban az európai oktatási rendszerek szerkezetének és megszervezésének módjára koncentrál az oktatás minden szintjén.


Kiterjedt információs forrásból szolgáltat adatot beleértve az alábbi tevékenységeket:

  • A nemzeti oktatási rendszerek részletes leírása és áttekintése.
  • Összehasonlító tematikus jelentések közlése közösségi érdeket érintő meghatározott témákban.
  • Oktatással kapcsolatos adatszerű jelentések publikálása, például nemzeti oktatási struktúrák, iskolai naptárak, oktatási szintekre országonként lebontott összehasonlítások fizetés és kötelező tanítási óraszámok terén.

Minden jelentés ingyenesen elérhető elektronikus illetve többségük külön kérésre nyomtatott formában is (a készlet erejéig).

Az Eurydice Hálózat az Európai Bizottság és a tagállamok által alapított stratégiai szervezet, amely az oktatás területén az európai együttműködést támogatja 1980 óta. 2014-től az Eurydice az Erasmus+, az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sport program 3. pályázati kategória (Szakpolitikai reformok támogatása) része. Az Eurydice Hálózat számos európai és nemzetközi szervezettel szorosan együttműködik. Épít mind az Eurostat (Európai Közösségek Statisztikai Hivatala) mind a CEDEFOP eredményeire (Európai szakképzés-fejlesztési Központ). Továbbá közös adatgyűjtést folytat az OECD-vel (a tanítási időről). A JRC (Joint Research Center; az élethosszig tartó tanulás kutatási központja) is együttműködő fél. Az Eurydice emellett együttműködik az Európai Ügynökséggel a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért.
Végül a koordináló egység (A7 – Oktatás- és Ifjúságpolitikai Elemzés) az EACEA-ban (Oktatási és Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség) támogatja a Bizottság nemzetközi szervezetekkel való munkáját (Európa Tanács, UNESCO).

 

 


 

Aktuális


Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017

Az utóbbi években a felsőoktatási szektor alapvető szerkezeti változásokon ment keresztül az új pénzügyi intézkedéseknek és minőségbiztosítási rendszereknek köszönhetően. Az akadémiai személyzet egyre növekvő tanulói számmal, kutatási tevékenységgel és társadalmi szükségletekkel szembesülnek. Az Európai Felsőoktatás Korszerűsítése: Akadémiai Személyzet – 2017 jelentés általános összehasonlító jelleggel, illetve országokra vonatkozó diagramok segítségével mutatja be az akadémiai személyzet foglalkoztatási kategóriáinak legfontosabb jellemzőit. A kiadvány az alábbi témakörökre koncentrál: pozíciók betöltéséhez szükséges képesítések; toborzási folyamatok; foglalkoztatási- és munkafeltételek;  külső minőségbiztosítási rendszerek hatásai; nemzetköziesítésre vonatkozó felsőszintű stratégiák.

  

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education

2017. június 8-án újabb jelentést tett közzé az Eurydice Hálózat, ezúttal a javasolt éves tanítási óraszámokról. A kiadvány a 42 résztvevő európai ország oktatási rendszerének közoktatásban javasolt tanítási óraszámait vizsgálja a 2016/2017-es évre vonatkozóan.

Az összehasonlító áttekintés az óraszámokat és azok tantárgyok szerinti eloszlását érintő tavalyi szakpolitikai változásokat vizsgálja. A jelentés külön figyelmet szentel az európai szinten jelenleg kiemelt tárgyakra, mint például az írás, olvasás, irodalom, matematika, természettudományos tárgyak, idegennyelv és testnevelés.

  


Key Data on Teaching Languages at School in Europe

2017. május 18-án megjelent az Eurydice Hálózat gondozásában a legfrissebb jelentés az iskolai idegennyelv oktatásról. A jelentés bemutatja Európa 42 oktatási rendszerének az idegennyelv-oktatását és a tanulást érintő főbb oktatáspolitikai tartalmakat. Néhány kérdés, amire a jelentésben választ kaphatunk:

  • Mennyi időt töltenek a diákok idegennyelv-tanulással?
  • Mi a 10 leggyakrabban kínált idegennyelv az iskolákban?
  • Részesülnek-e a nyelvtanárok külföldi képzésben?

 

 

 


Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – Thematic Overviews

Ezen tematikus áttekintések háttérinformációkkal szolgálnak az Education and Training Monitor 2016-hoz (Oktatási és Képzési Monitor 2016). Az 5 alábbi témában vizsgál oktatási struktúrákat, törvényeket és reformokat:

Koragyermekkori nevelés és gondozás
Tanulói teljesítmény alapkészségek területén
Iskolai lemorzsolódás
Felsőoktatás
Diplomások foglalkoztathatósága

 

 


Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education

A 2017. január 26-án megjelent tanulmány olyan mechanizmusokat és gyakorlatokat mutat be, amelyek az európai oktatási szektorban a tényeken alapuló törvényhozást segítik elő. A jelentés részletes információval szolgál minden részvevő ország esetében arról, hogy hogyan működik a tényeken alapuló szakpolitika-formálásuk.

Nyomtatás