következő oldal »
TÁMOP-3.1.10-11/1 Helyi oktatásirányítás fejlesztése
A projekt célja a magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása: a köznevelési rendszer szerkezetének, irányítási modelljének és finanszírozásának átalakításával.
TÁMOP-3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
A közoktatási szolgáltatások szakmai elszámoltathatóságának biztosítása, a központi és helyi oktatásirányítás szereplői tevékenységének támogatása. Az országos mérések és vizsgák adataival, továbbá a helyi és országos minőségértékelési információkkal támogatott intézményi szervezeti tanulás, illetve az azon alapuló iskolafejlesztés támogatása, különös tekintettel az iskolafenntartók megalapozott információkkal történő tájékoztatására.


A pedagógus-továbbképzési rendszermodell – a TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt konferenciája
Az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.5 projekt egyik kiemelt vállalása volt a pedagógus-továbbképzési rendszer tartalmi, szerkezeti megújítása, valamint továbbképzési programok fejlesztése. 2015. november 13-án, Budapesten, „A pedagógus-továbbképzési rendszermodell" című konferencián mutatták be a projekt keretében kialakított javaslatokat, eredményeket.
Életpályautak – a TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt konferenciája
2015. november 14-én, Budapesten rendezte meg az „Életpályautak" című konferenciát az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt. Jelentős érdeklődés kísérte az eseményt: több száz intézményvezető, pedagógus, szakértő vett részt a rendezvényen.
Minőségfejlesztés a köznevelésben a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt támogatásával – zárókonferencia
2015. november 19-én, Budapesten eredményesen lezajlott az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt zárókonferenciája. Az eseményt jelentős érdeklődés kísérte a Dürer Rendezvényházban: több száz intézményvezető, pedagógus, szakértő és fenntartó vett részt a projekt fejlesztéseit bemutató szakmai rendezvényen.
A pedagóguspálya vonzásában – a TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt konferenciája
2015. november 12-én, Budapesten rendezte meg „A pedagóguspálya vonzásában" című konferenciát az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt. Az eseményen bemutatták a projekt által megvalósított pályamotivációs kutatás legfontosabb eredményeit, valamint a kutatás alapján megfogalmazott javaslatokat.
AZ EFOP-3.1.1-14-2015-00001 „KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA” KIEMELT UNIÓS PROJEKT - Nyitókonferencia
Az Oktatási Hivatal és a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. közös szervezésében kerül megrendezésre
az EFOP-3.1.1.-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt uniós projekt nyitórendezvénye.
EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása
Projektarchívum
Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek
2023. június 29.
Az Oktatási Hivatal az alábbiakban közreadja a 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutatót, valamint a továbbfejlesztett tanfelügyeleti és az önértékelési standardokat tartalmazó kézikönyveket.
következő oldal »