Tankötelezettség halasztásával kapcsolatos kérelmek
Megnyílt a tanköteles korú gyermekek általános iskolai tanulmányai megkezdésének egy évvel történő elhalasztására vonatkozó kérelmek benyújtására szolgáló felület. A kéreleműrlapot itt éri el.