A tankötelezettség megkezdésének halasztása (ÓVODÁBAN MARADÁS)
2021. november 18.

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy nevelési évig óvodában maradjon, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése 6 éves kor előtt
2021. november 18.

A hatályos jogszabályok alapján  lehetősége van a szülőnek, hogy kérelmére a gyermek már hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, feltéve ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri. Ebben az esetben  az Oktatási Hivatalhoz kell a szülőnek benyújtani a kérelmet, amelyre 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig van lehetőség.