Változás küszöbén a pedagógus-továbbképzés
2013. április 17.
Szerteágazó és nagyon nehezen átlátható kínálat alakult ki a pedagógus-továbbképzésben, többek között ezért is megérett az idő a tartalmi és szerkezeti átalakításra. Főként olyan továbbképzések kellenek, amelyek a mindennapi munka hatékonyságát, eredményességét, minőségét növelik.
A pedagógusok lelki egészségvédelme: szükségletek és gyakorlati tapasztalatok
2013. április 17.
A pedagógustársadalom az egyik pszichésen leginkább terhelt réteg idehaza. A tanároknak különböző érdekek és elvárások közepette kell teljesíteniük, gyakran találják konfliktushelyzetben magukat, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a pszichés egészségük megőrzésére – állítja Dr. Marlok Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense.
Tanárképzés, továbbképzés – Kárpáti Andrea 2008.
2013. április 17.
A jó tanár az oktatási rendszer legfontosabb eleme a tanulók teljesítményére hatást gyakorló tényezők közül. Ez az a terület, ahová érdemes koncentrálni az erőforrásokat, ehhez tudásintenzív képzési helyeket, tudásgazdag továbbképző centrumokat kell működtetni – erre a következtetésre jutott egy, 25 ország részvételével végrehajtott felmérés alapján az OECD 2007-es jelentése.
Derényi András: A pedagógusok felsőoktatásban folyó szakmai továbbképzése
2013. április 17.
Cikkünkben megtalálhatók a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységek eredményei, annak legfontosabb elemei, valamint a program pályázóinak és a tervezett képzések struktúrájának elemzése.
A pedagógusok értékelése az Egyesült Államokban
2013. április 16.
Az Egyesült Államokban az államról államra eltérő oktatási rendszerek az 1980-as évektől kezdődően ún. kisebb pilotok , azaz kísérleti programok keretében kipróbálva keresik a leghatékonyabb módját a tanári teljesítményalapú ösztönzésnek, vagyis a tanári fizetés mérhető teljesítményhez kötésének.
Az oktatás minőségét értékelő szempontok: Wales
2013. április 16.
A pedagógus munkájának értékelése Walesben az intézményi vizsgálat (inspekció) részeként jelenik meg, és az iskolai ellátást vizsgáló négy elem egyikeként szerepel: a tanulási tapasztalatok, a tanítás, a tanulási környezet és a gondoskodás együtt biztosítják a minőségi pedagógiai ellátás zálogát. Az intézményi vezetés vizsgálatakor és értékelésekor a minőségbiztosítás elemét képezi az önértékelés, valamint a fejlesztések tervezése, biztosítása.
A pedagógus-továbbképzés formái, tartalma, szerepe az átalakulás időszakában
2013. április 15.
Cikkünkből elérhető tanulmány 1996-tól összefoglalóan áttekinti a pedagógus-továbbképzések történetét. A közoktatási törvény ettől kezdve tette kötelezővé a pedagógusoknak a hétévenkénti, minimum 120 óra továbbképzésen való részvételt.
A pedagógusok helyzete Svédországban
2013. április 15.
A kilencvenes évektől végbemenő gyors és dinamikus változások, amelyek alapján a társadalomban a pedagógusok helyzete megváltozott, a szülők és a társadalom új feladatok, elvárások, kihívások elé állították a pedagógusokat.