Szakmai vitanap az Országos kompetenciamérés megújult tartalmi keretéről
2013. június 25.
Szakmai vitanapon fejtették ki javaslataikat az Országos kompetenciamérés megújult matematika és szövegértés tartalmi keretével kapcsolatban a meghívott szakértők. Az elhangzott hozzászólások alapján véglegesített és a háttérkérdőívekre vonatkozó fejezettel bővített tartalmi keret hamarosan elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján.