« előző oldal
Derényi András: A pedagógusok felsőoktatásban folyó szakmai továbbképzése
2013. április 17.
Cikkünkben megtalálhatók a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységek eredményei, annak legfontosabb elemei, valamint a program pályázóinak és a tervezett képzések struktúrájának elemzése.
A pedagógus-továbbképzés formái, tartalma, szerepe az átalakulás időszakában
2013. április 15.
Cikkünkből elérhető tanulmány 1996-tól összefoglalóan áttekinti a pedagógus-továbbképzések történetét. A közoktatási törvény ettől kezdve tette kötelezővé a pedagógusoknak a hétévenkénti, minimum 120 óra továbbképzésen való részvételt.
Korom Erzsébet: A tanárok szakmai fejlődése - továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén
2013. január 30.
A tanulmány a PRIMAS projekt keretében megvalósuló tanár-továbbképzési rendszer koncepcióját ismerteti, és bemutatja a kutatásalapú tanulás elterjesztését segítő és akadályozó tényezőknek az antropológiai didaktikai elméletre alapozott elemzését a részt vevő országokban.
Sági Matild: A pedagógusok szakmai továbbfejlődésének hazai gyakorlata nemzetközi tükörben
2013. január 30.
Az előző években számos kutatás és elemzés támasztotta alá a pedagógusképzési rendszer megújításának szükségességét. A kutatások érintették a pedagógus-továbbképzés célját és módszereit, a különböző szintű igények megjelenését, a képzési paletta változatosságát és a minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés folyamatát és ezek vizsgálatát nemzetközi tapasztalatok tükrében.
A pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló kutatás-fejlesztés kiemelt céljai, feladatai
2013. január 30.
Szükség van a pedagógus-továbbképzés programkínálatának felülvizsgálatára, az akkreditációs eljárásrend, az adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer, a képzési szolgáltatások, valamint minőségbiztosítás eddigi gyakorlatának elemzésére, illetve az új elvárásokkal összhangban álló átalakítására.
« előző oldal