következő oldal »
A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat kialakításának háttere, indokai és céljai a pedagógusok, az intézmények és a köznevelés szempontjából
2015. május 15.
A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatok a pedagógus-életpálya legmagasabb elérhető fokozatait jelentik. Nem kötelező lépcsőfokok a pedagógusok előmeneteli rendszerében, hanem az elérésükre irányuló törekvés egyéni döntésen, választáson alapul. A következőkben azok az alapvetések, fő megközelítések kerülnek bemutatásra, amelyek a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatok kidolgozását formálták.
Kovács István Vilmos: Előzetes javaslat a „kutatótanár” pedagógus besorolás NOIR vonatkozású értelmezéséhez
2015. május 15.
A TÁMOP-3.1.1.8.1. program keretében 2009–2011 között kétéves, szerteágazó előkészítő munkát követően jött létre a nemzeti oktatási innovációs rendszer (NOIR) fejlesztésére irányuló stratégiai javaslat. Kovács István Vilmos tanulmánya bemutatja a NOIR és a minősítési rendszer összekapcsolódását, melyben a minősítési rendszer a NOIR megvalósításának egyik eszköze, míg a NOIR a minősítési rendszer stratégiai szerepét erősítő eszköz.
Fókuszban a pedagógus-életpályamodell és az intézményi minőségértékelés
2013. november 26.
Kiemelt érdeklődés övezte az Oktatási Hivatal szakembereinek előadásait a 13. Országos Neveléstudományi Konferencián.
Fókuszban a pedagógus-életpályamodell és az intézményi minőségértékelés
2013. november 26.
Kiemelt érdeklődés övezte az Oktatási Hivatal szakembereinek előadásait a 13. Országos Neveléstudományi Konferencián.
Minősítés lépésről lépésre
2013. szeptember 23.
Szeptember 1-jével hatályba lépett pedagógus-előmeneteli rendszer. Cikkünkben áttekintjük a minősítési folyamat lépéseit.
Milyen út vezet az életpályán?
2013. szeptember 23.
A pedagógus-életpályamodellben összekapcsolódik a minősítési-értékelési rendszer és az előmeneteli rendszer. Összeállításunk felvázolja a szisztéma kulcspontjait, legfontosabb összefüggéseit, valamint igyekszik átfogó képet adni arról, mire készülhetnek a pedagógusok és az intézményvezetők.
Az e-portfólió szerepe a pedagógus-életpályamodellben
2013. szeptember 20.
A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény, melyet valós feladatvégzés közben és után, maga a készítő gyűjt össze és bocsájt az értékelők rendelkezésére, akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. A minősítés során a minősítőbizottság tagjai áttekintik a feltöltött dokumentumokat, és így kísérik végig a kolléga szakmai útját, tevékenységét, fejlődését, nehézségeit és sikereit egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói alapján.
Mentorokat és gyakornokokat keres az Oktatási Hivatal
2013. szeptember 18.
Az Oktatási Hivatal az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együtt kísérleti programot indít a pályakezdő pedagógusok ﴾gyakornokok) és az intézményben velük foglalkozó szakmai segítők ﴾mentorok) munkájának támogatására.
Hogyan lehet elindulni a tanárképzés rögös útján Franciaországban?
2013. szeptember 11.
Bekerülni könnyű, tanárként „kikerülni" annál nehezebb az egyetemről Franciaországban. Felvételi vizsga nincs, a pedagógusképesítés megszerzéséhez azonban már kétrészes minősítővizsgát kell tenniük a jelölteknek. Minden tanárnak – a kis iskolától egészen a felsőoktatásig – egységesen ugyanazzal a tíz kompetenciával kell rendelkeznie, természetesen különböző mélységben elsajátítva az ismereteket.
Kulcsszerepben a szaktanácsadó és az igazgató
2013. szeptember 11.
A rendszert ismerő szaktanácsadók fel tudják készíteni a pedagógusokat az elvárásoknak való megfelelésre, az igazgatók pedig rendszeres óralátogatásokkal, -megbeszélésekkel nyújthatnak segítséget – véli Hámori Veronika, a főváros egyik leghíresebb gimnáziumának, a tehetséggondozásban élen járó Fazekasnak az igazgatónője.
következő oldal »