Az értekezletek pontos helyszíne és időpontja
Lemorzsolódás megelőzése
Végzettség nélküli iskolaelhagyás
A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig. A témában az alábbi linken megtalálhatják az Oktatási Hivatal által összeállított legfontosabb tájékoztató anyagokat.
Lemorzsolódás megelőzése
2021. február 22.