Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása
2015. augusztus 4.
A TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt I. pillérének keretében folyó kutatások egyik célja az érettségi vizsgarendszer fejlesztése. A kutatások kapcsán egyrészt a jelenleg működő vizsgarendszerben keletkezett eredmények elemzésére, másrészt – részben az elemzések tapasztalatai alapján – a vizsgakövetelmények továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség.
Újabb kutatási eredmények a kompetenciamérés tárgykörében
2015. augusztus 4.
A projekt egyik célja a tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése a köznevelésben. A most megjelent kutatási eredmények kapcsán a mérőeszközök és mérési módszerek fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség.
Megjelent a 2009–2012. évi érettségi eredményeinek vizsgatárgyankénti elemzése 10 vizsgatárgyból
2015. június 8.
A TÁMOP-3.1.8 uniós projekt I. pillérének keretében folyó kutatások egyik célja az érettségi vizsgarendszer fejlesztése. A kutatások kapcsán egyrészt a jelenleg működő vizsgarendszerben keletkezett eredmények elemzésére, másrészt – részben az elemzések tapasztalatai alapján – a vizsgakövetelmények továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség.
A részletes érettségi követelmények továbbfejlesztésére vonatkozó felmérések eredményei
2014. december 19.
A TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt uniós projekt I. pillérének keretében folyó kutatások egyik célja az érettségi vizsgarendszer fejlesztése. A kutatások kapcsán egyrészt a jelenleg működő vizsgarendszerben keletkezett eredmények elemzésére, másrészt – részben az elemzések tapasztalatai alapján – a vizsgakövetelmények továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség.