következő oldal »
Az országos kompetenciamérések háttérkérdőívei
A 6., 8. és 10. évfolyamon tanulók körében végzett országos kompetenciamérés kérdőívei.
Aktuális információk a mérésekről
Információk az országos kompetencia-, készség- és képességmérések, a PISA valamint a PIRLS & TIMSS mérések legutóbbi ciklusairól.
Az országos kompetenciamérések lebonyolítása
Általános szakmai anyagok
Feladatsorok és javítókulcsok
Tudnivalók az idei kompetenciamérésről
2018. április 23.
A 2017/2018-as tanév kompetenciamérésével kapcsolatos hírek, információk.
Tudnivalók az idei kompetenciamérésről
2018. április 23.
A 2017/2018-as tanév kompetenciamérésével kapcsolatos hírek, információk.
A kompetenciamérések eredményei
2018. április 19.
A felmérés eredményéről kapott visszajelzés segíti az intézményeket abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat a felmért tudásterületeken.
Kiemelkedő teljesítményű iskolák
2018. március 13.
Az Országos kompetenciamérés adatai alapján legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák.
következő oldal »