Mondja el véleményét a 2024-ben megújuló érettségi követelményekről!
2021. március 31.
Az online kérdőív kitöltésével megoszthatja az Emberi Erőforrások Minisztériumával észrevételeit a 2024-től bevezetésre kerülő érettségi új, részletes vizsgakövetelményeiről. A véleményezés lehetősége valamennyi szakmai szervezet és magánszemély számára nyitva áll.
Online kérdőíves kutatás – Tájékoztató
2018. június 26.
Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt projektje (a továbbiakban: Projekt) online kérdőíves kutatást végez a Projektbe bevont intézményekben és azok feladatellátási helyein dolgozó pedagógusok körében.