következő oldal »
Díjaink
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
Tartalomfejlesztési és Tankönyvkiadási elnökhelyettes
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Tananyagfejlesztési Főosztály
Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály
Irányítás és felügyelet
Az Oktatási Hivatalt felügyelő szerv adatai.
Oktatási Nyilvántartási Központ
Küldetésünk
A hivatal feladatai
Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köz- és felsőoktatási intézmények életében, a tanulók továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél, a köznevelési tankönyvek fejlesztésénél – így elmondható, hogy működésével a Hivatal a hazai oktatás- képzés minden területét hatékonyan összefogja.Emellett nyilvántartja a felső- és a köznevelési intézményeket, a kollégiumokat, nyilvántartásba veszi ezek „polgárait” is: a tanulókat, a hallgatókat, illetve a tanárokat, továbbá gondoskodik hivatalos okirataikról – itt állítják ki ugyanis a diák- és pedagógusigazolványokat is.
következő oldal »