Küldetésünk
A hivatal feladatai
Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köz- és felsőoktatási intézmények életében, a tanulók továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél és a köznevelési tankönyvek fejlesztésénél – így elmondható, hogy működésével a Hivatal a hazai oktatás- képzés területeit hatékonyan összefogja. Emellett nyilvántartja a felső- és a köznevelési intézményeket, a kollégiumokat; nyilvántartásba veszi ezek „polgárait" is: a tanulókat, a hallgatókat, illetve a tanárokat – továbbá gondoskodik hivatalos okirataikról, ugyanis itt állítják ki a diák- és pedagógusigazolványokat is.
Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására - pedagógus-továbbképzés
2021. szeptember 10.