Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott eszköz- és felszerelésjegyzék