Független vizsgák szervezése
2019. május 27.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a tanuló joga, hogy kérelmére független vizsgabizottság előtt számot adjon tudásáról (Nkt. 46. § (6) bekezdés m) pontja). A tanulmányok alatti vizsgát ebben az esetben egy háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, melynek elnökét és tagjait a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal bízza meg (Mük.r. 65. § (2), (4), (5) bekezdés).