Megjelent a 2009–2012. évi érettségi eredményeinek vizsgatárgyankénti elemzése 10 vizsgatárgyból
2015. június 8.
A TÁMOP-3.1.8 uniós projekt I. pillérének keretében folyó kutatások egyik célja az érettségi vizsgarendszer fejlesztése. A kutatások kapcsán egyrészt a jelenleg működő vizsgarendszerben keletkezett eredmények elemzésére, másrészt – részben az elemzések tapasztalatai alapján – a vizsgakövetelmények továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség.