Komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben
2017. május 4.
EFOP-3.1.2-16-2016-00001: A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében
2017. május 4.