Komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben
2017. május 4.
EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából
2017. május 4.