« előző oldal
Az e-portfólió szerepe a pedagógus-életpályamodellben
2013. szeptember 20.
A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény, melyet valós feladatvégzés közben és után, maga a készítő gyűjt össze és bocsájt az értékelők rendelkezésére, akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. A minősítés során a minősítőbizottság tagjai áttekintik a feltöltött dokumentumokat, és így kísérik végig a kolléga szakmai útját, tevékenységét, fejlődését, nehézségeit és sikereit egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói alapján.
Mentorokat és gyakornokokat keres az Oktatási Hivatal
2013. szeptember 18.
Az Oktatási Hivatal az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együtt kísérleti programot indít a pályakezdő pedagógusok ﴾gyakornokok) és az intézményben velük foglalkozó szakmai segítők ﴾mentorok) munkájának támogatására.
A pedagógus-továbbképzési rendszer megújításáról
2013. szeptember 17.
A TÁMOP 3.1.5 kiemelt projekt egyik alapvető célja a nemzeti köznevelési rendszerrel összhangban álló pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása. A projekt első szakaszában, 2013 júliusára lezárult a jelenlegi rendszer felülvizsgálata, a megújítást szolgáló javaslatok megfogalmazása.
Hogyan lehet elindulni a tanárképzés rögös útján Franciaországban?
2013. szeptember 11.
Bekerülni könnyű, tanárként „kikerülni" annál nehezebb az egyetemről Franciaországban. Felvételi vizsga nincs, a pedagógusképesítés megszerzéséhez azonban már kétrészes minősítővizsgát kell tenniük a jelölteknek. Minden tanárnak – a kis iskolától egészen a felsőoktatásig – egységesen ugyanazzal a tíz kompetenciával kell rendelkeznie, természetesen különböző mélységben elsajátítva az ismereteket.
Kulcsszerepben a szaktanácsadó és az igazgató
2013. szeptember 11.
A rendszert ismerő szaktanácsadók fel tudják készíteni a pedagógusokat az elvárásoknak való megfelelésre, az igazgatók pedig rendszeres óralátogatásokkal, -megbeszélésekkel nyújthatnak segítséget – véli Hámori Veronika, a főváros egyik leghíresebb gimnáziumának, a tehetséggondozásban élen járó Fazekasnak az igazgatónője.
Tanárok a 21. században
2013. szeptember 5.
Az OEDC 2013-as jelentésének 5. fejezete tágabb keretben mutatja be a kulcsfontosságú policykat annak érdekében, hogy lehetővé váljon az értékelés és elszámoltathatóság koherens megközelítése, melynek a pedagógusminősítés integráns részét kell képeznie.
A tanárképzés minőségfejlesztése Hollandiában
2013. szeptember 5.
Nagy utat járt be a holland oktatáspolitika az elmúlt negyven évben. Az ágazatra szánt kiadások radikális csökkentése tanárhiányhoz vezetett, vagyis nyilvánvalóvá vált, hogy a pénzelvonás nem járható út. A stratégiaváltás egyik eleme volt egy központilag irányított, szakmailag előkészített és kidolgozott továbbképzési rendszer kialakítása.
« előző oldal