« előző oldal
következő oldal »
A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjáról
2013. december 8.
Az akkreditáció annak garantálását jelenti, hogy az intézmény, program megfelelő minőségű és a különféle előírásoknak, akkreditációs szempontoknak megfelelő képzést nyújt.
Bikics Gabriella: Tanártovábbképzés Németországban
2013. december 8.
Németországban a tanári életpálya szerves része a továbbképzéseken való részvétel. A megfelelő továbbképzések elvégzése a feltétele a magasabb fizetési kategóriába való lépésnek, fel is gyorsíthatja azt, lehetőséget és jogot jelent „magasabb" pedagógiai funkciók betöltésére.
Major Éva: A tanárok folyamatos szakmai fejlődése, továbbképzése Hollandiában
2013. december 4.
A holland kormány a tanári szakma vonzóbbá tétele és minőségének növelése érdekében, továbbá a pedagógushiány kezelésére „A tanárok számítanak" címmel állított össze egy intézkedéscsomagot 2008-ban. Három pilléren nyugszik: a tanári hivatás erősítésén, az iskolák szakmaiságának növelésén és a jobb jutalmazáson, valamint kiemelt szerepet kap a formailag és tartalmilag is változatos, gazdag szakmai továbbképzés.
Gyakori kérdések a pedagógus-továbbképzési rendszer változásairól
2013. december 4.
Milyen ismereteket lehet szerezni a szakvizsgára való felkészítés során, és hol lehet szakvizsgát tenni? Kötelező-e részt venni továbbképzésen? A pedagógus-továbbképzési rendszer változásaival kapcsolatos legfontosabb kérdések gyűjteménye.
Pedagógusminősítési rendszer: miért, mikor és hogyan?
2013. november 25.
Milyen lépései vannak a minősítési folyamatnak? Milyen előnyöket, lehetőségeket hoz a pedagógusoknak? Hogyan és mivel segítik a tanárokat az eligazodásban? Többek között erről beszélt a projekt vezetője az egri Líceum televízióban.
Tanártovábbképzés Angliában
2013. szeptember 25.
Az angol továbbképzési rendszer részleteiben is kimunkált, a legtöbb olyan tapasztalattal rendelkezik, amelyből a hazai köznevelési rendszerünk meríthet, és amely a legtöbb olyan elemet tartalmazza, mely az életpályához kapcsolható.
Pedagógusképzési rendszer az USA-ban
2013. szeptember 24.
Az egyes iskolák tantestülete a legfőbb fóruma és helyszíne a hatékony szakmai tanulásnak az Amerikai Egyesült Államokban. A belső kollaboratív szakmai munkát, az iskolai munkába ágyazott továbbképzéseket támogatják, de nem vezérlik a külső képzők, szakértők, kurzusok.
Tanulmány a pedagógus-továbbképzések szervezéséhez, megvalósításához
2013. szeptember 24.
A pedagógus-továbbképzés legyen kidolgozott, naprakész, fontos a képzési program, és hogy lehetővé tegye a résztvevők számára a további tájékozódási lehetőségeket.
Minősítés lépésről lépésre
2013. szeptember 23.
Szeptember 1-jével hatályba lépett pedagógus-előmeneteli rendszer. Cikkünkben áttekintjük a minősítési folyamat lépéseit.
Milyen út vezet az életpályán?
2013. szeptember 23.
A pedagógus-életpályamodellben összekapcsolódik a minősítési-értékelési rendszer és az előmeneteli rendszer. Összeállításunk felvázolja a szisztéma kulcspontjait, legfontosabb összefüggéseit, valamint igyekszik átfogó képet adni arról, mire készülhetnek a pedagógusok és az intézményvezetők.
« előző oldal
következő oldal »