« előző oldal
következő oldal »
Tematikus hírlevél az intézményi minőségfejlesztés megújításáról
2013. március 20.
Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében gondozza az intézményi önértékelés és külső értékelés rendszerének megújításával kapcsolatos szakmai folyamatokat. Ha kíváncsi a legfrissebb hírekre, információkra, iratkozzon fel hírlevelünkre.
Tematikus hírlevél a tanulói teljesítménymérés központi rendszerének fejlesztéséről
2013. március 20.
Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében gondozza a tanulói teljesítménymérés központi rendszerének fejlesztésével kapcsolatos szakmai folyamatokat. Ha kíváncsi a legfrissebb hírekre, információkra, iratkozzon fel hírlevelünkre.
Einhorn Ágnes: Validáció a közoktatásban - problémafelvetés
2013. március 18.
Az alábbiakban a felsőoktatási projekt eredményeit abból a szempontból tekintjük át, hogy ezek alapján a közoktatási validáció szempontjából milyen problémákat, eldöntendő kérdéseket vagy kutatási igényt lehet azonosítani.
Az Európai Képesítési Keretrendszer: az átláthatóság és összevethetőség eszköze
2013. március 14.
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) célja, hogy összehasonlíthatóvá tegye az egyes tagországok különböző szintű és eltérő rendszerben szerveződött képzései keretében megszerezhető képesítéseket. Egy olyan referenciakeret, amely a tanulási eredményekre, a kimenetekre épülve megteremti a nemzeti rendszerekben megszerzett képesítések objektív összehasonlíthatóságát.
Ütőné Dr. Visi Judit: A Magyar Képesítési Keretrendszer és a validáció lehetőségei
2013. március 14.
Magyarország kezdettől fogva hivatalosan támogatta az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) létrehozását és deklarálta az ahhoz történő csatlakozási szándékát. A csatlakozás feltételeinek megteremtése azonban megköveteli egy, az EKKR-rel kompatibilis hazai képesítési keretrendszer megteremtését.
Intézményi minőségirányítás az új jogszabályok tükrében
2013. március 13.
Az Oktatási Hivatal olyan értékelési és minőségirányítási segédeszközöket dolgoz ki, melyek alkalmasak lehetnek a jogszabályok által előírt minőségfejlesztési elemek egységes rendszerben történő működtetésére.
Gondoljuk újra az oktatást!
2013. március 12.
Az Európai Bizottság 2012. november 20-i közleménye meghatározza az oktatás, nevelés fejlesztésének legfontosabb területeit, lehetséges eszközeit, így a hazai minőségfejlesztési törekvésekhez is támpontot nyújt. Az alábbiakban közreadjuk a Bizottság közleményének rövid kivonatát.
Az eredményes iskola jellegzetességei
2013. március 12.
Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében kidolgozza a hazai köznevelési intézmények egységes minőségfejlesztési standardját. A standard alapját a hazai jó gyakorlatok mellett a nemzetközi kutatások eredményei képezik.
A tanulói teljesítménymérés rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó kutatások
2013. január 31.
Az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt projekt „A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése a közoktatásban" alprojektjének kutatási, fejlesztési tevékenységei megalapozzák a kétszintű érettségi vizsgarendszer megújulását és segítik az Országos kompetenciamérés fejlesztését, illetve bemutatják azok bővítési lehetőségeit.
Megújulnak és bővülnek az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei
2013. január 31.
Az „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében megújul az „Országos kompetenciamérés matematika és szövegértés” tesztjeinek tartalmi kerete, illetve elkészül két új tartalmi keret, a hamarosan bevezetésre kerülő új mérési terület, a természettudomány, illetve a mérés részét képező háttérkérdőívek célját és tartalmát meghatározó tartalmi kerete.
« előző oldal
következő oldal »