Sajátos nevelési igényű tanulók versenyei
Készségfejlesztő (gyakorlati) kerettantervek a készségfejlesztő iskolák számára
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve
Kerettanterv a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 1-8. évfolyam
Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 5–8. évfolyam
Sajátos nevelési igényű tanulók versenyei 2023/2024.
2023. november 21.
Sajátos nevelési igényű tanulók versenyei 2022/2023.
2022. augusztus 5.
Óvodai, művészeti és további speciális nevelési-oktatási helyzetekre vonatkozó módszertani ajánlások
2020. augusztus 24.
"A jogszabályon kívül idővel kiérlelődnek a jó gyakorlatok"
2014. január 24.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésével kapcsolatos kérdések a köznevelés sarkalatos pontjai. Az új köznevelési törvény hozta változásokról, az ellátó rendszer új elemeiről és lehetőségeiről beszélgettünk a téma egyik szakértőjével, dr. Kiss László szakszolgálati és fogyatékosságügyi köznevelési referenssel.
A sajátos nevelési igényű tanulók a kompetenciamérésben
2013. október 22.
A hazai kompetenciamérési rendszert mára a legkorszerűbb mérési rendszerek között tartják számon Európa- és világszerte. A sajátos nevelési igényű tanulók jelenleg nem vesznek részt a mérésben. A TÁMOP-3.1.8 projekt egyik kutatási célja, hogy az SNI tanulók minél nagyobb körét be lehessen vonni a kompetenciamérés rendszerébe.