RRF-1.0.0-2021-00003 Projektindító támogatás a Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba című projekt előkészítéséhez
2021. október 27.