A részletes érettségi követelmények továbbfejlesztésére vonatkozó felmérések eredményei
2014. december 19.
A TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt uniós projekt I. pillérének keretében folyó kutatások egyik célja az érettségi vizsgarendszer fejlesztése. A kutatások kapcsán egyrészt a jelenleg működő vizsgarendszerben keletkezett eredmények elemzésére, másrészt – részben az elemzések tapasztalatai alapján – a vizsgakövetelmények továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség.
A tanulói teljesítménymérés rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó kutatások
2013. január 31.
Az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt projekt „A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése a közoktatásban" alprojektjének kutatási, fejlesztési tevékenységei megalapozzák a kétszintű érettségi vizsgarendszer megújulását és segítik az Országos kompetenciamérés fejlesztését, illetve bemutatják azok bővítési lehetőségeit.