« előző oldal
következő oldal »
Tanártovábbképzés Angliában
2013. szeptember 25.
Az angol továbbképzési rendszer részleteiben is kimunkált, a legtöbb olyan tapasztalattal rendelkezik, amelyből a hazai köznevelési rendszerünk meríthet, és amely a legtöbb olyan elemet tartalmazza, mely az életpályához kapcsolható.
Pedagógusképzési rendszer az USA-ban
2013. szeptember 24.
Az egyes iskolák tantestülete a legfőbb fóruma és helyszíne a hatékony szakmai tanulásnak az Amerikai Egyesült Államokban. A belső kollaboratív szakmai munkát, az iskolai munkába ágyazott továbbképzéseket támogatják, de nem vezérlik a külső képzők, szakértők, kurzusok.
Tanulmány a pedagógus-továbbképzések szervezéséhez, megvalósításához
2013. szeptember 24.
A pedagógus-továbbképzés legyen kidolgozott, naprakész, fontos a képzési program, és hogy lehetővé tegye a résztvevők számára a további tájékozódási lehetőségeket.
Minősítés lépésről lépésre
2013. szeptember 23.
Szeptember 1-jével hatályba lépett pedagógus-előmeneteli rendszer. Cikkünkben áttekintjük a minősítési folyamat lépéseit.
Milyen út vezet az életpályán?
2013. szeptember 23.
A pedagógus-életpályamodellben összekapcsolódik a minősítési-értékelési rendszer és az előmeneteli rendszer. Összeállításunk felvázolja a szisztéma kulcspontjait, legfontosabb összefüggéseit, valamint igyekszik átfogó képet adni arról, mire készülhetnek a pedagógusok és az intézményvezetők.
Az e-portfólió szerepe a pedagógus-életpályamodellben
2013. szeptember 20.
A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény, melyet valós feladatvégzés közben és után, maga a készítő gyűjt össze és bocsájt az értékelők rendelkezésére, akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. A minősítés során a minősítőbizottság tagjai áttekintik a feltöltött dokumentumokat, és így kísérik végig a kolléga szakmai útját, tevékenységét, fejlődését, nehézségeit és sikereit egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói alapján.
Mentorokat és gyakornokokat keres az Oktatási Hivatal
2013. szeptember 18.
Az Oktatási Hivatal az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együtt kísérleti programot indít a pályakezdő pedagógusok ﴾gyakornokok) és az intézményben velük foglalkozó szakmai segítők ﴾mentorok) munkájának támogatására.
A pedagógus-továbbképzési rendszer megújításáról
2013. szeptember 17.
A TÁMOP 3.1.5 kiemelt projekt egyik alapvető célja a nemzeti köznevelési rendszerrel összhangban álló pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása. A projekt első szakaszában, 2013 júliusára lezárult a jelenlegi rendszer felülvizsgálata, a megújítást szolgáló javaslatok megfogalmazása.
Hogyan lehet elindulni a tanárképzés rögös útján Franciaországban?
2013. szeptember 11.
Bekerülni könnyű, tanárként „kikerülni" annál nehezebb az egyetemről Franciaországban. Felvételi vizsga nincs, a pedagógusképesítés megszerzéséhez azonban már kétrészes minősítővizsgát kell tenniük a jelölteknek. Minden tanárnak – a kis iskolától egészen a felsőoktatásig – egységesen ugyanazzal a tíz kompetenciával kell rendelkeznie, természetesen különböző mélységben elsajátítva az ismereteket.
Kulcsszerepben a szaktanácsadó és az igazgató
2013. szeptember 11.
A rendszert ismerő szaktanácsadók fel tudják készíteni a pedagógusokat az elvárásoknak való megfelelésre, az igazgatók pedig rendszeres óralátogatásokkal, -megbeszélésekkel nyújthatnak segítséget – véli Hámori Veronika, a főváros egyik leghíresebb gimnáziumának, a tehetséggondozásban élen járó Fazekasnak az igazgatónője.
« előző oldal
következő oldal »