« előző oldal
következő oldal »
Konferenciasorozat a pedagógusminősítésről és a tanfelügyeletről
2014. április 8.
„A köznevelés-fejlesztés aktuális kérdései" címmel országos konferenciasorozatot indít az Oktatási Hivatal. A rendezvény célja a köznevelési rendszer meghatározó szereplőinek tájékoztatása a pedagógusminősítési és a tanfelügyeleti rendszer bevezetésével, valamint a köznevelési feladatellátás tervezésével kapcsolatos kérdéskörben.
Felsőoktatási elektronikus tananyagok minőségi elemzése – zárótanulmány
2014. április 2.
Az Oktatási Hivatal a „TÁMOP-7.2.1: Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése érdekében" elnevezésű projektje keretében lezárta azt a kutatást, amelynek fókuszában a felsőoktatási elektronikus tananyagok minőségére vonatkozó elemzés állt.
Felsőoktatási informatikai és hallgatói szolgáltatási területek felmérése – zárótanulmány
2014. április 1.
Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet „Felsőoktatási informatikai és hallgatói szolgáltatási területek felmérése" című kutatása a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói szolgáltatásainak megismerését célozza. Ennek során átfogó képet igyekszik felrajzolni, amely tartalmazza a szolgáltatási területek általános és részletes bemutatását (szolgáltatási paletta), és lehetőséget kínál azok értékelésére, valamint olyan, a fejlesztések szempontjából lényeges elemek megismerésére is törekszik, mint a szolgáltatások informatikai háttere.
Verók Attila: A tudás társadalma és a tanári továbbképzés Olaszországban
2014. április 1.
A pedagógusok továbbképzését jogként és nem kötelezettségként fogalmazza meg a hatályban lévő kollektív munkaszerződés Olaszországban. Az állam által összeállított képzési jegyzékből a tantestület választja ki és fogadja el a továbbképzéseket. A részvétel a tanárok részéről önkéntes alapon történik, és a köztudatban elterjedt felfogás szerint kétévente érdemes elvégezni valamilyen továbbképzést.
Gyakori kérdések a pedagógus-továbbképzési rendszer változásairól – 2. rész
2014. április 1.
Alábbi összeállításunkban folytatjuk a pedagógus-továbbképzési rendszer változásaival kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolását.
Mindennapi testneveléssel a gyermekek egészségének szolgálatában
2014. március 31.
Minden pedagógus számára fontos, hogy ismerje és építse be a tanóráiba az egészséges életmódra nevelést, a tartásjavító tornát. Dr. Somhegyi Annamáriát, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatóját, a téma jeles hazai képviselőjét arra kértük, hogy ismertesse a mindennapi testmozgás, a hatékony tartásjavítás előnyeit, szükségességét.
Einhorn Ágnes: A tanulási eredmények elismerése a közoktatásban
2014. március 31.
A TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt uniós projekt V. pillérének keretében A tanulási eredmények elismerése a közoktatásban kutatás a nem formális, informális tanulási eredmények beszámíthatóságának, a validáció jelenlegi gyakorlatát és lehetőségeit elemzi.
Országos és regionális reprezentatív attitűdvizsgálatok, elemzések - zárótanulmány
2014. március 28.
Az ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kara által megvalósított kutatás a felsőoktatás és tudomány társadalmi percepcióját tárta fel az empirikus társadalomtudomány eszközeivel. A kutatás során a felsőfokú továbbtanulás körülményeire, az ehhez kapcsolódó attitűdökre, iskolai előtörténetre, családi háttérre, finanszírozási elképzelésekre vonatkozó szempontok voltak meghatározók.
Elindult a „Gyakornoki évek szakmai program” pilotprojekt
2014. március 28.
Napjaink egyik kiemelt feladata a pedagógusok előmeneteli rendszerén belül a minősítési rendszernek, a minősítővizsgák kereteinek, szempontrendszereinek pontos, körültekintő kidolgozása, ezek gyakorlatban való tesztelése és véglegesítése. Fontos feladat továbbá olyan támogatórendszer kiépítése, amely alkalmas a vizsgára jelentkező pedagógusok felkészülésének segítésére, érdemi támogatására.
Virág Irén: Tanártovábbképzés Ausztriában
2014. március 28.
Átalakulóban van az osztrák tanárképzés rendszere, a jelenlegi duális struktúra helyett egy egységes képzés bevezetését tervezik. Az új koncepció a rendszer rugalmasabbá válását, a szakmai karrier, a specializáció és a felemelkedés lehetőségét, a tanári szakma felértékelődését, valamint a szakmai továbbképzés megalapozását helyezi előtérbe.
« előző oldal
következő oldal »